John Roger Searle Bağlamında Çağdaş Zihin Felsefesi Problemleri pdf – Yandex indir

tarafından
19
John Roger Searle Bağlamında Çağdaş Zihin Felsefesi Problemleri pdf – Yandex indir

İlk olarak şunu belirtmek gerekir ki Türkiye’de zihin felsefesi bağlamında yapılan çalışmaların arttığı görülmektedir. Ancak bu çalışmalar, daha çok makale, tez ya da çeviri düzeyindedir. Dikkat çekilen bu husus, Amerikalı dil ve zihin filozofu olan John Roger Searle için de geçerlidir. Bu bağlamda literatürdeki söz konusu boşluğu gidermek adına bu eser, zihin felsefesinin temel problemlerini J. R. Searle’ün düşüncelerinden hareketle değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Dolayısıyla kitabın yazılmasındaki temel amaç, zihin felsefesinin temel kavram ve problemlerini Searle’ün zihin felsefesinden ve farklı filozoflardan hareketle detaylı bir biçimde karşılaştırmalı olarak ortaya koymaktır. Nitekim kitabın içeriği Searle ile sınırlı kalmamakta aynı zamanda zihin felsefesinin temel problemlerine değinen önemli birçok zihin felsefesi filozofunun düşüncelerini de içermektedir. Sonuç olarak bu kitapta Searle’den hareketle zihin felsefesindeki problemlerin daha kapsayıcı ve detaylı bir biçimde ortaya konulması ve bu doğrultuda da felsefe alanında Türkçe literatüre katkı sağlaması amaçlanmıştır.
Bu bağlamda kitabın hedef kitlesi; özellikle zihin felsefesi, bilinç, qualia, nörofelsefe, özgür irade ve yapay zekâ çalışmaları ile ilgilenen, başta felsefe olmak üzere psikoloji, sosyoloji, ilahiyat, iletişim bilimleri ile enformatik ve bilgisayar bilimleri alanlarındaki lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyindeki öğrenciler ve akademisyenlerdir.
 

John Roger Searle Bağlamında Çağdaş Zihin Felsefesi Problemleri isimli 328 sayfadan oluşan kitap ; Vedat Çelebi tarafından yazılmış ve NOBEL BİLİMSEL yayınevinin 07.09.2022 tarihinde yayımlanmıştır.

John Roger Searle Bağlamında Çağdaş Zihin Felsefesi Problemleri pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.