James C. Scott ile Söyleşiler pdf – Yandex indir

tarafından
7
James C. Scott ile Söyleşiler pdf – Yandex indir

Ezilenlerin antropolojisi denince akla gelen ilk isimlerden biri olan James C. Scott’ın çocukluğundan saha araştırmalarına, eğitim hayatından sosyal bilimlere bakışına kadar pek çok farklı alanı kapsayan bir dizi söyleşiden oluşan James C. Scott ile Söyleşiler: Gündelik Direniş, Anarşist Beden Eğitimi, Yönetilmemek Üzerine, düşünürün kuramsal çerçevesinin dip akıntılarını takip etmeyi olanaklı kılıyor. Bir yandan satır aralarında sosyal bilimcinin nasıl “içeriden bakabileceğine” dair ipuçları verirken, diğer yandan da E.P. Thompson, Michel Foucault ve Pierre Clastres gibi düşünürlerin katkılarını eleştirel bir gözle ele alıyor. Scott’ın devlet, direniş, tahakküm, köylü isyanları, anarşizm, yüksek modernist kalkınma projeleri, aşağıdan yukarıya kent planlaması, standartlaştırma ve küreselleşme üzerine düşüncelerini içeren James C. Scott ile Söyleşiler: Gündelik Direniş, Anarşist Beden Eğitimi, Yönetilmemek Üzerine, onun düşünsel evrenini kavramak açısından okuru keyifli ve sürükleyici bir söyleşiye davet ediyor.
 

James C. Scott ile Söyleşiler isimli 154 sayfadan oluşan kitap ; James C. Scott tarafından yazılmış ve HAYALCİ HÜCRE yayınevinin 02.11.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

James C. Scott ile Söyleşiler pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.