İstanbul Celseleri – 1 Şîa’nın Peşaver Geceleri İsimli Kitabına Reddiye pdf – Yandex indir

tarafından
3
İstanbul Celseleri – 1  Şîa’nın Peşaver Geceleri İsimli Kitabına Reddiye pdf – Yandex indir

Bilhassa İran Devrimi’nden sonra İmâmiyye Şîası, Ümmet’le ilişkisini söylem düzeyinde “vahdet” ve “kardeşlik” kavramları üzerinden yürütmeye çalışırken, pratikte bu ilişkiyi mezhep ihracı ve çatışma zemininde yürütmekte ısrarlı.
Hep tekrar ettiğimiz gibi, Ehl-i Sünnet’in, “Şîa’yı Sünnîleştirmek” diye bir gündemi yoktur; olmamıştır. Ancak Şîa’nın “Ümmet’i Şiîleştirmek” diye bir gündemi -hem de “kalıcı olarak”- mevcuttur ve bu yolda önemli mesafeler kat ettikleri de bir hakikattir.
Elinizdeki eser, İmâmiyye Şîası’nın önde gelen propaganda metinlerinden birinin, Peşaver Geceleri adlı kitabın tenkidini hedefleyen mesaimizin ilk adımını oluşturmaktadır. Adı geçen kitapta Ehl-i Sünnet’e yöneltilen tenkit ve ithamlar, ilmî ölçüler içinde, seviye ve ciddiyetten ödün vermeden cevaplandırılacak ve bu çalışma, kitabın son iddiasına kadar -Allah Teâlâ’nın izni ve inayetiyle- sürdürülecektir.
Hedefimiz ne Ümmet’in parçalanması, ne de mezhep propagandası… Amacımız, söyleme kurban edilen 13-14 asırlık hakikatlerin ortaya çıkmasından, yani “ihkak-ı hak”tan başka bir şey değil.
 
 

İstanbul Celseleri – 1 Şîa’nın Peşaver Geceleri İsimli Kitabına Reddiye isimli 216 sayfadan oluşan kitap ; Ebubekir Sifil tarafından yazılmış ve RIHLE KİTAP yayınevinin 31.08.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

İstanbul Celseleri – 1 Şîa’nın Peşaver Geceleri İsimli Kitabına Reddiye pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.