İşrakîliğe Giriş Sühreverdî Felsefesinde Akıl ve Sezgi pdf – Yandex indir

tarafından
73
İşrakîliğe Giriş  Sühreverdî Felsefesinde Akıl ve Sezgi pdf – Yandex indir

İşrâkîliğin kurucusu olan Sühreverdî, İslam düşünce tarihinde belirgin bir yeri olan filozoftur. Sühreverdî’nin kendisinden sonraki filozoflar üzerindeki tesir ve nüfuzu asla inkâr edilemez. Bu İşrâkî filozofun mantık ve felsefe alanında Farsça ve Arapça kaleme aldığı ve geriye bıraktığı eserler, kısa ömrüne kıyasla çok hayret vericidir. Fikirlerini eserlerinde sistematik olarak ve sembolik bir dille kaleme almıştır. İslâm düşünce tarihinde felsefî-mistik geleneği inşa eden Sühreverdî, Meşşâî felsefenin karşısında yer alan İşrâkîliğin kurucusu olduğundan dolayı Şeyhu’l-İşrâk olarak da adlandırılır.
Yaşayan en saygın ilim ve düşünce adamlarından biri olan Dînânî, kendi ifadesiyle İslam filozoflarının eserlerine çok güçlü bir ilgi duymaktadır ve Sühreverdî’nin fikirlerini inceleyerek elden geldiğince filozofun düşünce yapısını aydınlığa kavuşturma amacı taşımaktadır. Bu sebeple, Sühreverdî’nin önemli eserlerini tetkik etmiş ve pek çok temel meseleyi genel okuyucunun anlayacağı şekilde, Sühreverdî’nin kapalı ve sembolik dilinin aksine, açık ve kolay okunabilir bir tarzda, dolambaçlı cümleler kullanmadan kaleme almıştır.
 

İşrakîliğe Giriş
Sühreverdî Felsefesinde Akıl ve Sezgi isimli 472 sayfadan oluşan kitap ; Gulamhuseyn İbrahim-i Dinani tarafından yazılmış ve KETEBE YAYINEVİ yayınevinin 04.01.2022 tarihinde yayımlanmıştır.

İşrakîliğe Giriş Sühreverdî Felsefesinde Akıl ve Sezgi pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.