ISO 9001: 2015 ve IATF 16949: 2016 Kalite Yönetim Sistemi Standartları Belgelendirmesi ve Performans pdf – Yandex indir

tarafından
15
ISO 9001: 2015 ve IATF 16949: 2016 Kalite Yönetim Sistemi Standartları Belgelendirmesi ve Performans pdf – Yandex indir

Değişen ve gelişen teknolojik gelişmeler, işletmelerde kalite uygulamalarının daha popüler bir konu hâline gelmesini sağlamıştır. Bu sayede, son yıllarda uluslararası kalite standartlarının işletmelerdeki uygulamaları ile ilgili çalışmalar yapılmaktadır.
Bu kitabın temel amacı, uluslararası niteliklerde kabul görmüş ISO 9001: 2015 ile otomotiv sektörüne özgü olarak tasarlanmış IATF 16949: 2016 Kalite Yönetim Sistemi standartlarının 2015 ve 2016 yıllarında yayınlanan yeni versiyonlarına geçiş süreçlerinin firma performansına etkisinin ölçülmesidir. Ek olarak, yeni versiyona geçiş sürecini tamamlayan bir otomotiv yan sanayi işletmesi ile bu versiyonu henüz uygulamayan başka bir firmanın performans göstergeleri Balanced Scorecard yönetimi ile karşılaştırılmıştır.
Bu kitap, hem akademisyenlere hem de sektördeki işletmelere ışık tutması için uygulama örneklerine, yaygın kullanılan kalite metotlarına yer vererek hazırlanmıştır. Yeni versiyon standardın işletmeye uygulanması sürecinde GAP Analizi, SWOT Analizi, PESTLE ve PRIMO-F Metotları, Risk Analizi, İç Denetim ve Yönetim Gözden Geçirme toplantıları hakkında uygulamalar yapılmıştır. Bu uygulamalar sırasında işletme süreçlerinin iyileştirilebilmesi için 409 adet önerme tanımlanmış ve bu önermelerin iyileşme oranları raporlanmıştır. Yapılan iyileştirmelerin firma performansına etkisinin belirlenebilmesi amacıyla geçiş sürecinden önceki altı ay ve sonrasındaki altı aylık değişmeler, 24 performans göstergesi ile Balanced Scorecard yöntemi kullanılarak ölçülmüştür. Performans hesaplamalarının ikinci aşamasında, yeni versiyon standart geçişindeki iyileştirme önermelerini uygulayan firmanın performansı, henüz geçiş yapmayarak ilgili metotları uygulamayan diğer firma ile 24 performans göstergesi üzerinden karşılaştırılmış ve iyileşme düzeyleri hesaplanmıştır.
Albert Einstein’in söylediği gibi “İlk önce oyunun kurallarını öğrenmelisiniz, sonra da herkesten iyi oynamayı”. Sistemin ne olduğunu bilen, kalite uygulamaları için uluslararası geçerliliği olan yönetim sistemi standartlarının önemini merak eden tüm uygulayıcılara ve akademisyenlere destek olması amacıyla…
 

ISO 9001: 2015 ve IATF 16949: 2016 Kalite Yönetim Sistemi Standartları Belgelendirmesi ve Performans isimli 278 sayfadan oluşan kitap ; Kolektif tarafından yazılmış ve NOBEL BİLİMSEL yayınevinin 31.08.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

ISO 9001: 2015 ve IATF 16949: 2016 Kalite Yönetim Sistemi Standartları Belgelendirmesi ve Performans pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.