İslam Tasavvufu pdf – Yandex indir

tarafından
6
İslam Tasavvufu pdf – Yandex indir

Değeri yüksek, hacmen kendisi ufak bir şey bahis konusu olduğu zaman, yükte hafif pahada ağır deriz.
 
İşte bu kitap tam olarak bu güzel deyimle tarif edilmeye layık bir eserdir. Aslında bu eser yazarının belirttiği gibi İslam Tasavvufunun doğuşunu, adım adım ilerleyerek; Muhasibi, Cüneyd-i Bağdadi ve Zinnun gibi büyük şahsiyetlerle karakterize ve İmam-ı Gazzali tarafından “İhyâu Ulûmu’d-Din” adlı dev eserde kodifiye edilmiş olan; muhafaza edilemediği gibi bir daha da ulaşılamayan zirveyi içine alan 750-900 (Hicri 150-300) yılları arasında kalan 150 yıllık bir zaman dilimi üzerinde çalışarak hazırlanmıştır. Fakat buna rağmen, din tarihçisi, teolog ve din psikoloji-sine vakıf olan Tor Andrae bu küçük hacimli kitaba İslam tasavvuf denizinin genel bir panoramasını sığdırmayı başarmış görünüyor.
 

İslam Tasavvufu isimli 240 sayfadan oluşan kitap ; Tor Andrea tarafından yazılmış ve AKIL FİKİR YAYINLARI yayınevinin 02.11.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

İslam Tasavvufu pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.