İslam Hukukunda Dilencilik pdf – Yandex indir

tarafından
10
İslam Hukukunda Dilencilik pdf – Yandex indir

Fıkıh, Müslümanların ferdî ve içtimaî hayatlarını tanzim eden bir sistemdir. Dolayısıyla hayattaki hemen her olay ve mesele fıkhın konusudur. Dilencilik de bunlardan biridir. Nitekim dilencilik, tarih boyunca sosyal bir olgu olarak gerek İslam toplumlarında gerekse diğer toplumlarda çeşitli şekillerde tezahür etmiştir. Günümüzde ise dilenciliğin, bireysel ve örgütsel dilencilik olmak üzere iki yönü ön plana çıkan çok boyutlu bir soruna dönüştüğü gözlemlenmektedir. Bu da beraberinde haksızlıklar, mağduriyetler, kriminal suçlar gibi daha karmaşık sorunları beraberinde getirmektedir. Bu çalışmada, günümüzde farklı bir boyut kazandığı görülen dilencilik yeniden tanımlanabilir mi? Dilencilik meşru bir meslek olarak kabul edilebilir mi? Dilencilere yardım etmenin veya etmemenin sevabı veya vebali var mıdır? Yöneticilerin konuya ilişkin dini ve/veya sosyal sorumlulukları nelerdir? Allah, Kur’ân ve Peygamber adını anarak veya mescitler gibi kutsal mekânları mesken tutarak dilenmenin hükmü nedir? Örgütsel dilenciliğin önlenmesine yönelik tavsiye ve öneriler neler olmalıdır? gibi sorulara cevap aranmaya çalışılmıştır. Sosyal, kültürel, siyasi, ekonomik ve dinî açıdan çok yönlü toplumsal bir sorun olan dilencilik Kur’ân ve Sünnet perspektifinde fıkhî boyutuyla ele alınmıştır.
 

İslam Hukukunda Dilencilik isimli 304 sayfadan oluşan kitap ; İhsan Akay tarafından yazılmış ve ENSAR NEŞRİYAT yayınevinin 22.07.2022 tarihinde yayımlanmıştır.

Bir önceki yazımız olan İslam Medeniyeti Tarihi pdf - Yandex indir başlıklı makalemizde İslam Medeniyeti Tarihi indir, İslam Medeniyeti Tarihi oku ve İslam Medeniyeti Tarihi pdf indir hakkında bilgiler verilmektedir.

İslam Hukukunda Dilencilik pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.