İslam Hukukunda Alacağı Teminat Altına Alma Sözleşmesi Rehin Akdi pdf – Yandex indir

tarafından
38
İslam Hukukunda Alacağı Teminat Altına Alma Sözleşmesi Rehin Akdi pdf – Yandex indir

Rehin, malî bir hak karşılığında malın kısmen veya tamamen hak sahibi ya da başkasının elinde rızayla alıkonularak hapsedilmesi anlamında, alacağı teminat altına alma sözleşmesidir. Toplumda bilinen bir akid olan rehinin hükmü ilga edilmemiş, ıslah edilerek buna yeni bir kimlik kazandırılmıştır. Ticaretin önemli bir güvencesi olan bu sözleşme, nasslarda zikredilmiş ve uygulama alanıyla ilgili hükümler belirtilmiştir. “Yolculuk halinde olur ve yazacak birini bulamazsanız, teslim alınmış rehinler (yeterlidir)…” (Bakara, 2/283) buyrularak rehin akdi, borçlanmada bir güvence olarak zikredilmiştir. Rasûlullâh (sas) rehin akdiyle ilgili olarak alacağı teminat altına alma, rehin bırakılan maldan yararlanma, onun alıkonulması ve sona ermesinde takip edilecek hususları zikretmiştir. Mahiye-
tiyle ilgili çeşitli ilkesel hükümler getirmiş ve borcuna karşılık olarak zırhını rehin vermek suretiyle bu akdi fiilen gerçekleştirmiştir.
 

İslam Hukukunda Alacağı Teminat Altına Alma Sözleşmesi Rehin Akdi isimli 174 sayfadan oluşan kitap ; Ömer Faruk Atan tarafından yazılmış ve HİKMETEVİ YAYINLARI yayınevinin 31.10.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

İslam Hukukunda Alacağı Teminat Altına Alma Sözleşmesi Rehin Akdi pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.