İslam’a Davet pdf – Yandex indir

tarafından
5
İslam’a Davet pdf – Yandex indir

Elinizdeki eser ömrü Hakk yollana adamış bir Allah erinin, İslam’a davet esasları hakkında dil-i gülşeninden kopup gelen samimi tavsiyelerin billur parlamalarını yansıtıyor.  Kırmadan, kırılmadan, karşılığında sadece O’ndan bekleyerek ve bu uğurda kınayanın kınamasından korkmadan vazifeyi ifa edebilmenin sırlarını serdeder bu nahif çalışma. 
 
Ayet, hadis ve âlimlerin görüşlerinden hareket ederek bilhassa itikadi, temel ve ameli öğretici ve eğitici bir yaklaşıma sahip;  davetçiye kimlik kazandıran, onu sirat-ı müstakime ileten ve ona âdeta bir Mus’ab b.  Umeyr ruhu aşılayan rehber bir eser…
 
Bu mümtaz çalışma hakkında;  Allah’ın (c.c) ve Peygamberi’nin (s.a.s) mesajını en arı ve duru bir şekilde asrın idrakine sunabilmek için kaleme alınan bir reçetedir, denilse yeridir.
 

İslam’a Davet isimli 144 sayfadan oluşan kitap ; Abdullah Demircioğlu tarafından yazılmış ve DEĞİRMEN KİTAP yayınevinin 27.10.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

İslam’a Davet pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.