İş Yeri Kıskançlığı : Akademik Bir Örgütte Uygulama pdf – Yandex indir

tarafından
6
İş Yeri Kıskançlığı : Akademik Bir Örgütte Uygulama pdf – Yandex indir

Kıskançlık, uzun vadede hem bireylere hem de örgütlere zarar verebilen, örgütsel işleyişi sekteye uğratan, çoğu zaman verimsizlik, motivasyon düşüklüğü, huzursuzluk ve çatışmalara neden olabilen bir kavramdır. İnsanlık tarihi boyunca varlığını sürdüren bu güçlü duygunun doğru yönetilmesi için kişilerin kıskançlık davranışlarının arkasında yatan temel nedenlerin anlaşılması gerekmektedir.

Bu kitapta, negatif örgütsel davranışların bir türü olarak kıskançlık kavramı, kuramsal temelleri, bireylerde kıskançlık duygusunun oluşumuna neden olan faktörler, bir kıskançlık türü olarak iş yeri kıskançlığı ve başa çıkma yöntemleri anlatılmıştır.

Ayrıca bilgi üretmekle sorumlu olan akademik örgütlerde iş yeri kıskançlığı metaforunun varlığına, sebeplerine, hangi şekillerde göründüğüne, yarattığı neticelere, bireysel ve örgütsel anlamda akademik kıskançlığı önlemeye yönelik önerilere yönelik yapılan bir araştırmanın sonuçları da paylaşılmıştır.
 

İş Yeri Kıskançlığı : Akademik Bir Örgütte Uygulama isimli 104 sayfadan oluşan kitap ; Dr. Öğr. Üyesi Hale Eda Akduru tarafından yazılmış ve NOBEL BİLİMSEL yayınevinin 04.11.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

İş Yeri Kıskançlığı : Akademik Bir Örgütte Uygulama pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.