İş İlişkisinde Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi pdf – Yandex indir

tarafından
11
İş İlişkisinde Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi pdf – Yandex indir

GİRİŞ

I. KONUNUN ÖNEMİ

II. KONUNUN SINIRLANDIRILMASI

III. ÇALIŞMANIN PLANI
 

BİRİNCİ BÖLÜM

KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR, HUKUKİ NİTELENDİRME VE HUKUKİ DAYANAKLAR

I. TEMEL KAVRAMLAR

A. KİŞİSEL VERİ KAVRAMI

B. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİ KAVRAMI

C. KİŞİSEL SAĞLIK VERİSİ KAVRAMI

D. VERİ İŞLEME

E. VERİ KAYIT SİSTEMİ

F. VERİ SORUMLUSU

G. VERİ İŞLEYEN

H. İLGİLİ KİŞİ

I. VERİ SORUMLULARI SİCİLİ (VERBİS)

II. KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ

A. GENEL OLARAK

B. HUKUKİ GÖRÜŞLER

C. DEĞERLENDİRME

III. KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİNE İLİŞKİN HUKUKİ DAYANAKLAR

A. ULUSLARARASI DÜZENLEMELER

B. ULUSAL DÜZENLEMELER
 

İKİNCİ BÖLÜM

İŞ İLİŞKİSİNDE KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİNİN HUKUKA UYGUN İŞLENMESİ

I. VERİ KORUMA HUKUKU KAPSAMINDA İŞ İLİŞKİSİNİN TARAFLARI

A. İŞ İLİŞKİSİNDE KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİNİN İŞLENMESİ

B. İŞ İLİŞKİSİNDE VERİ SORUMLUSU

C. İŞ İLİŞKİSİNDE VERİ İŞLEYEN

D. İŞ İLİŞKİSİNDE İLGİLİ KİŞİ

II. İŞ İLİŞKİSİNDE KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİNİN İŞLENMESİNE HAKİM OLAN TEMEL İLKELER

A. GENEL OLARAK

B. HUKUKA VE DÜRÜSTLÜK KURALLARINA UYGUN OLMA

C. DOĞRU VE GEREKTİĞİNDE GÜNCEL OLMA

D. BELİRLİ, AÇIK VE MEŞRU AMAÇLAR İÇİN İŞLENME

E. AMAÇLA BAĞLANTILI, SINIRLI VE ÖLÇÜLÜ OLMA

F. MEVZUATTA ÖNGÖRÜLEN VEYA AMAÇ İÇİN GEREKLİ OLAN SÜRE KADAR MUHAFAZA EDİLME

III. İŞ İLİŞKİSİNDE KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN HUKUKA UYGUNLUK SEBEPLERİ

A. GENEL OLARAK

B. AÇIK RIZAYLA İŞLEME

C. BELİRLİ AMAÇLAR DAHİLİNDE VE SIR SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ ALTINDA BULUNAN KİŞİLER VEYA YETKİLİ KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN İŞLEME

D. KURUL TARAFINDAN BELİRLENEN YETERLİ ÖNLEMLERİN ALINMASI

IV. İŞ İLİŞKİSİNDE KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİNİN İŞLENMESİNDE VERİ SORUMLUSUNUN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

A. AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

B. VERİ GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLER (TEKNİK VE İDARİ TEDBİRLER)

C. VERİ SORUMLULARI SİCİLİNE KAYIT ZORUNLULUĞU
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İŞ İLİŞKİSİNDE KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN BAZI ÖRNEKLER

I. İŞ İLİŞKİSİNDE KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİNİN AKTARILMASI

A. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI KAVRAMI

B. KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİNİN YURT İÇİNDE AKTARILMASI

C. KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİNİN YURT DIŞINA AKTARILMASI

D. KİŞİSEL SAĞLIK DOSYASININ AKTARILMASI

II. İŞ İLİŞKİSİNDE KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİNİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VEYA ANONİM HALE GETİRİLMESİ

A. GENEL OLARAK

B. KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİNİN SİLİNMESİ

C. KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİNİN YOK EDİLMESİ

D. KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİNİN ANONİM HALE GETİRİLMESİ

III. İŞ SÖZLEŞMESİ KURULMADAN ÖNCE ADAYA İLİŞKİN KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİNİN İŞLENMESİ

A. GENEL OLARAK

B. ADAYA SORULABİLECEK SORULAR VE SINIRLARI

C. ADAYA TEST UYGULANMASI VE MUAYENE YAPILMASI

D. ÜÇÜNCÜ KİŞİLERDEN BİLGİ EDİNME
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İŞ İLİŞKİSİNDE KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİNİN İŞLENMESİNDE İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI VE HUKUKA AYKIRI İŞLEMENİN SONUÇLARI

I. İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

A. HAKLAR

B. HAK ARAMA YÖNTEMLERİ

II. HUKUKA AYKIRI İŞLEMENİN SONUÇLARI

A. İDARİ YAPTIRIMLAR

B. HUKUKİ YAPTIRIMLAR

C. CEZAİ YAPTIRIMLAR

SONUÇ
,
 

KAYNAKÇA
 

İş İlişkisinde Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi isimli 378 sayfadan oluşan kitap ; Dr. Fatma Koç tarafından yazılmış ve ON İKİ LEVHA YAYINCILIK yayınevinin 20.07.2022 tarihinde yayımlanmıştır.

Bir önceki yazımız olan İş Hukuku pdf - Yandex indir başlıklı makalemizde İş Hukuku indir, İş Hukuku oku ve İş Hukuku pdf indir hakkında bilgiler verilmektedir.

İş İlişkisinde Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.