İş Hukuku Uygulaması pdf – Yandex indir

tarafından
3
İş Hukuku Uygulaması pdf – Yandex indir

İş Hukukuna Giriş *İş Hukukunun Kaynakları *İş Hukukunun Temel Kavramları *İş Hukukunun Kapsamı *İş sözleşmesinin Yapılması *İş Sözleşmesinin Türleri *İş Sözleşmesinde Tarafların Borçları *Çalışma Süreleri *Dinlenme Süreleri *İş Sözleşmesinin Sona Ermesi *Süresi Belirli İş Sözleşmesinin Feshi *Süresi Belirsiz İş Sözleşmesinin Feshi *Süresi Belirli veya Belirsiz İş Sözleşmelerinin Haklı Sebeple Derhal Feshi *İş Güvencesi *Kıdem Tazminatı *İş Sözleşmesinin Sona Ermesinin Diğer Sonuçları *Özelliği Olan İşlerde uygulanacak Kurallar *Basın İş Hukukuna Giriş *Basın İş Hukukunun Gelişimi *Ülkemizde Gazetecilerin Çalışma Sorunları *Basın İş Kanununun İş Hukuku İçindeki Yeri ve Kapsamı *Basın İş Sözleşmesi *Basın İş Sözleşmesinde Tarafların Borçları *Basın İş Kanununda Çalışma ve Dinlenme Süreleri *Basın İş Sözleşmesinin Sona Ermesi *Deniz İş Hukukuna Giriş *Deniz İş Kanununun Kapsamı ve Deniz İş Sözleşmesi *Deniz İş Hukukunda İşverenin Borçları *Deniz Çalışma ve Dinlenme Süreleri *Deniz İş Sözleşmesinin Sona Ermesi ve Sona Ermenin Sonuçları *Sendikalara İlişkin Genel Bilgiler *Sendika ve Konfederasyonların Kuruluşu, İşleyişi ve Sona Ermesi *Sendika Üyeliği * Toplu Pazarlık Hukuku *Toplu Pazarlığın Başlaması ve Toplu İş Sözleşmesinin İmzalanması *Toplu Pazarlıkta Uyuşmazlık Çıkması ve Çözüm Yolları
 

İş Hukuku Uygulaması isimli 456 sayfadan oluşan kitap ; Prof. Dr. Müjdat Şakar tarafından yazılmış ve BETA BASIM YAYIM yayınevinin 11.09.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

İş Hukuku Uygulaması pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.