İş Hukuku pdf – Yandex indir

tarafından
13
İş Hukuku  pdf – Yandex indir

“İş Hukuku” kitabımızın 6. Baskısından bu yana yedi yıldan fazla bir zaman geçmiş bulunuyor. Kendi algılarımızda bu zaman dilimi hızla akıp gitse bile, bu sırada dünya ve ülkemiz birçok farklı gelişme ve değişikliğe tanıklık etti. Çalışma ilişkileri ve doğal olarak buna ilişkin normlar, toplumsal hayatta yaşanan bu gelişme ve değişikliklerden esaslı şekilde etkilendi. Her türden verinin hızlı ve ucuz şekilde işlenmesini, depolanmasını ve farklı mekanlar arasında aktarılmasını mümkün kılan teknolojiler sonucu ortaya çıkan “dijitalleşme” olgusu, çalışma hayatı bakımından önemli bir değişim yaratırken, küresel bir pandemi bu değişim üzerinde bir katalizör etkisi doğurdu. Dolayısıyla iş hukukuna ilişkin birçok kavram, kurum ve yaklaşımın gözden geçirilmesi ve yeniden ele alınması ihtiyacı şüpheye yer bırakmayacak şekilde hasıl oldu. Kitabımızın bu baskısından itibaren, hukuk normlarında ve içtihatlarda yaşanan güncel değişimler yanında, söz konusu hususlar da ele alınacaktır.
 
“İş Hukuku” kitabımızın içerik ve boyut olarak artık lisans öğrencilerine yönelik olmaktan uzaklaşması nedeniyle hazırladığımız “İş Hukuku Ders Kitabı” da 5. Baskısına ulaşmış bulunuyor. “İş Hukuku Ders Kitabı” nın 6. Baskısını önümüzdeki 2022-2023 öğretim yılı öncesinde yayımlamış olmayı ummaktayız. Yüksek lisans ve doktora öğrencileri bakımından ise yüksek mahkeme kararlarının ayrıntılı değerlendirildiği ve dokrinel tartışmaların karşılaştırmalı hukuk açısından ele alındığı “İş Hukuku” kitabımızın faydalı olacağı kanaatindeyiz. Bunun haricinde uygulamada iş hukukunun temel aktörleri olan hâkimler ve avukatlar açısından da elinizde tuttuğunuz eserimizin yol gösterici olmasını umduğumuzu da belirtmek isteriz.
 

İş Hukuku isimli 1598 sayfadan oluşan kitap ; Dr. Ulaş Baysal tarafından yazılmış ve LYKEION yayınevinin 22.04.2022 tarihinde yayımlanmıştır.

Bir önceki yazımız olan Miras Hukuku Şerhi (TMK m. 495-574) Cilt II pdf - Yandex indir başlıklı makalemizde Miras Hukuku Şerhi (TMK m. 495-574) Cilt II indir, Miras Hukuku Şerhi (TMK m. 495-574) Cilt II oku ve Miras Hukuku Şerhi (TMK m. 495-574) Cilt II pdf indir hakkında bilgiler verilmektedir.

İş Hukuku pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.