İnsanın Yükselişi: Meşkûre Sargut’un Tasavvufi Terbiye Hakkındaki Görüşleri pdf – Yandex indir

İnsanın Yükselişi: Meşkûre Sargut’un Tasavvufi Terbiye Hakkındaki Görüşleri pdf – Yandex indir

“Ne mutlu Allah’a dost olana ve ne mutlu seçimi Allah olana…
Ölen hayvan imiş, âşıklar ölmüyor.”
CEMÂLNUR SARGUT
 
Elinizdeki eserde Meşkûre Sargut’un tasavvufî terbiye hakkındaki görüşleri incelenmektedir. Bu bağlamda kendisinin eserleri, talebelerine yazdığı mektuplar, gazete yazıları, sözlü kaynak olarak talebeleriyle yapılan röportajlar, talebelerinin aldıkları özel notlar ve de çeşitli yıllarda yapmış olduğu sohbetleri birincil kaynaklardır. İkincil kaynaklar ise tasavvufî eserler ve makalelerdir.
İki ana bölümden oluşan araştırmanın birinci bölümünde insanın yaratılışı, yaratılış mertebeleri ve yaratılışla ilgili kavramlar ele alınmaktadır. İkinci bölümde ise insanın aslına nasıl yükseleceği sorusuna Meşkûre Sargut’un çerçevesinden cevap aranmaktadır. Bu bağlamda, kimlerin mânevî terbiye görebileceği, nefs terbiyesi, Rifâî dervişinde bulunması gereken ibâdet ve ahlâkla ilgili hasletler gibi konular incelenmektedir. Bu konular incelenirken görüşlerinden yararlanılan sûfîler İbnü’l-Arabî, Hz. Mevlânâ ve Ahmed er-Rifâî’dir. Ayrıca Meşkûre Sargut’un mürşidleri olması hasebiyle, Ken’an Rifâî ve Sâmiha Ayverdi’nin görüşlerine de yer verilmektedir.
 

İnsanın Yükselişi: Meşkûre Sargut’un Tasavvufi Terbiye Hakkındaki Görüşleri isimli 208 sayfadan oluşan kitap ; İlahe M. Kurşun tarafından yazılmış ve NEFES YAYINLARI yayınevinin 10.02.2022 tarihinde yayımlanmıştır.

Bir önceki yazımız olan Tefsirde Tenkit ve Ahmed Er-Razî El-Aksarayî’nin Mebahisü’t-Tefsîr’i pdf - Yandex indir başlıklı makalemizde Tefsirde Tenkit ve Ahmed Er-Razî El-Aksarayî’nin Mebahisü’t-Tefsîr’i indir, Tefsirde Tenkit ve Ahmed Er-Razî El-Aksarayî’nin Mebahisü’t-Tefsîr’i oku ve Tefsirde Tenkit ve Ahmed Er-Razî El-Aksarayî’nin Mebahisü’t-Tefsîr’i pdf indir hakkında bilgiler verilmektedir.

İnsanın Yükselişi: Meşkûre Sargut’un Tasavvufi Terbiye Hakkındaki Görüşleri pdf – Yandex indir - PDF indir