İnsanın Biyokültürel Yapısını Şekillendiren Çevresel Etmenler (Paleolitikten Günümüze) pdf – Yandex indir

tarafından
5
İnsanın Biyokültürel Yapısını Şekillendiren Çevresel Etmenler (Paleolitikten Günümüze) pdf – Yandex indir

Dünya’nın oluşumundan günümüze kadar, “Dünya başta olmak üzere bitkiler, hayvanlar ve insan, dünyanın değişmez kuralı değişimdir.” özdeyişiyle sürekli gelişim ve değişim halinde olmuştur. Böylece, dünyadaki her şey sürekli gelişim ve değişim geçirerek günümüzdeki halini almış ve halen de gelişim ve değişimini devam etmektedir. Dünya oluşum surecinden itibaren güneş, meteorlar, metaoritler, volkanlar, depremler, buzullar, kasırgalar, seller, taşkınlar, tsunami, küresel ısınma gibi doğa, dünya ve dünya dışı etmenler ile oluşan afetler tarafından her zaman değişim geçirmektedir. İnsan ve diğer canlılar da bu etmenlerin yanında, insanın bilgi, yetenek, deneyim, teknik ve teknolojik gelişmişlik düzeyine bağlı olarak da neden olduğu, biyolojik afetler, nükleer felaketler, büyük savaşlar, insanların amansız çekişmeleri ve aşırı nüfus artışı ve çevre kirlenmesi nedenleriyle sayısız denilebilecek kadar çok afetler yaşayarak, bunlardan olumsuz etkilendikleri gibi aynı zamanda bu etmenler tüm canlılar ile insanın kalıtsal yapılarını değiştirdikleri, onların morfolojik, anatomik, fizyolojik, yapılarının yanı sıra insanın bilişsel, ruhsal, sosyal yapılarını da etkileyerek günümüzdeki karakter ve özelliklerini de kazanmalarına neden olmuştur.
Bu eserde Dünya’nın oluşum sürecinden başlayarak, inorganik maddelerden, organik maddelerin oluşumu, bunlardan ilkel hücrelerin sonra sırasıyla bitki ve hayvanların, bilhassa çok hücreli hayvanların, omurgasızların, omurgalılardan, balıkların, sürüngenlerin, kuşlar ve memelilerin oluşum süreçleri kısaca özet şeklinde verildikten sonra, insanların atalarını oluşturan Memeliler (Primatlar) ile ilk insanın ataları verilmiş (Australopithecuslar gibi), Dördüncü Zamanın (Kuvaterner) başından itibaren ilk insanın ortaya çıkışından başlayarak , günümüze gelinceye kadar geçirdiği gelişim ve değişimleri, alet, sanat, kültürel, barınma, besin elde  etme, yaşam , biçimleri, yerleşik düzene, geçmeleri, besin üreticiliğine geçişinden başlayarak, evlerin, köylerin,  oluşturulmasından, kentlerin oluşumu, ile kent devletleri ve imparatorlukların kuruluşu, teknolojik gelişmeleri, keşifler ve icatların insanın biyokültürel gelişimine etkileri, bu süreçte meydana gelen farklı etmenlerin neden olduğu afetler ile bunların insanın morfolojik, anatomik, fizyolojik, bilişsel, ruhsal ve sosyal yapısına yaptıkları olumlu ve olumsuz etkileri kuşbakışıyla gözden geçirilerek, anlaşılır, sade bir dille açıklanmaya çalışılmıştır.
Prof. Dr. Galip AKIN
 

İnsanın Biyokültürel Yapısını Şekillendiren Çevresel Etmenler (Paleolitikten Günümüze) isimli 460 sayfadan oluşan kitap ; Prof. Dr. Galip Akın tarafından yazılmış ve ALTER YAYINCILIK yayınevinin 07.11.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

İnsanın Biyokültürel Yapısını Şekillendiren Çevresel Etmenler (Paleolitikten Günümüze) pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.