İnsan Kaynakları Yönetiminde Değişimi Yakalamak pdf – Yandex indir

tarafından
8
İnsan Kaynakları Yönetiminde Değişimi Yakalamak pdf – Yandex indir

Küreselleşme çerçevesinde yaşanan tüm değişimler, örgütsel yaşamın kurallarını sarsarak iş dünyasının aktörlerini yeni konular üzerine odaklanmaya yöneltmiştir. İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY) anlayışı, ekonomik, sosyal ve teknolojik etmenlere bağlı olarak sürekli bir değişim ve dönüşüm içindedir. Bu eserde; İKY felsefesinin geçmişine kısa bir bakışın ardından çalışan deneyimi, farklılıkların yönetimi ve kapsayıcılık, iş yerinde kuşaklar, eğlence, mutluluk, iyi oluş ve oyunlaştırma gibi güncel yaklaşımların yanı sıra Endüstri 4.0 ve dijitalleşmenin İKY üzerindeki etkilerine ilişkin detaylı açıklamalara yer verilmiştir. Son 10 yılda önemi giderek artan insan kaynakları analitiği ve bütün toplumları ilgilendiren çevresel sürdürülebilirlik bağlamında Yeşil İKY uygulamalarına da yer verilmiştir. Son bölümde ise eleştirel İKY çalışmalarına ek olarak İKY’yi gelecekte nelerin beklediğiyle ilgili öngörüler derlenmiştir. İKY’nin dünden bugüne geçirdiği değişimi en güncel konular açısından yakalamaya çalışan bu eserin, İKY alanında çalışanlar ve her kademeden yöneticiler için olduğu gibi işletme, iktisat, örgüt psikolojisi, endüstri mühendisliği gibi alanlarda çalışan akademisyenler, lisans ve lisansüstü öğrencileri için de faydalı olması umulmaktadır.
 

İnsan Kaynakları Yönetiminde Değişimi Yakalamak isimli 218 sayfadan oluşan kitap ; Dr. Öğr. Üyesi Merve Gerçek tarafından yazılmış ve NOBEL BİLİMSEL yayınevinin 11.03.2022 tarihinde yayımlanmıştır.

İnsan Kaynakları Yönetiminde Değişimi Yakalamak pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.