İnsan Kaynakları Yönetimi Süreci pdf – Yandex indir

tarafından
5
İnsan Kaynakları Yönetimi Süreci pdf – Yandex indir

Sivil Toplum Kuruluşları (STK’lar), yapıları itibarıyla gönüllü çalışmaların yapıldığı sosyal mekânlar gibi anlaşılmaktadır. Oysaki günümüzde çok sayıda STK orta ve büyük ölçekli şirketlerden daha fazla personel ve finansal işlem hacmi ile faaliyet göstermektedir. Aynı zamanda STK’ların çalışma yöntemleri gereği ortaya koydukları çıktıları üretirken yararlandıkları en önemli kaynak, insan kaynağıdır. Faaliyet alanlarında makine ve teçhizattan daha çok insan gücünden yararlandıkları için STK’lar açısından insan kaynağı ticari işletmelere nazaran çok daha kıymet ve önem arz etmektedir. İnsan kaynağı, STK’lar için sadece profesyonel çalışanlardan değil, aynı zamanda yarı zamanlı ve zaman bağımsız çalışan gönüllülerden de oluşmaktadır.
 
STK’larımız uzman çalışanların güvenle ve uzun soluklu çalışabilecekleri, kariyer ve gelir kaygısı yaşamadan görev alacakları yerler olmalıdır. İşte tam da bu yüzden STK’larda İnsan Kaynakları yönetimi belki de STK’ların en önemli ve hayati işlevlerinden biridir.
 
Bu kitap, TGSP tarafından oluşturulan ve bugüne kadar tek bir disiplinde ele alınan en kapsamlı STK kapasite geliştirme programının bir parçasıdır. İnsan kaynakları yönetiminin STK’lar özelinde ele alındığı bu kitabın, gelecek perspektifinde STK’larımızın personel ve gönüllü insan kaynağı disiplininin nitelik ve nicelik açısından gelişmesine katkıda bulunmasını temenni ediyorum.
 

İnsan Kaynakları Yönetimi Süreci isimli 304 sayfadan oluşan kitap ; Süleyman Kurt tarafından yazılmış ve İBER STK yayınevinin 30.01.2024 tarihinde yayımlanmıştır.

İnsan Kaynakları Yönetimi Süreci pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.