İmtiyaz Borçlar Hukuku Genel Hükümler Hakimlik Ders Notları pdf – Yandex indir

tarafından
6
İmtiyaz Borçlar Hukuku Genel Hükümler Hakimlik Ders Notları pdf – Yandex indir

Konu Başlıkları
 
Borçlar Hukukuna İlişkin
Temel Kavramlar 1
Hukuki İşlemlerin Sınıflandırılması & Sözleşmelerin Kurulması 11
Sözleşmelerin Geçerliliği 21
Hukuki İşlemlerde Temsil 33
Haksız Fiil 39
Sebepsiz Zenginleşme 57
Borçların İfası 61
Borca Aykırılık Halleri 71
Borçların Ve Borç İlişkilerinin Sona Ermesi- Zamanaşımı 81
Borç İlişkilerinde Özel Durumlar 89
Borçların Üçüncü Kişilere Etkisi 95
 

İmtiyaz Borçlar Hukuku Genel Hükümler Hakimlik Ders Notları isimli 106 sayfadan oluşan kitap ; Ali Sakinci tarafından yazılmış ve TEMSİL KİTAP yayınevinin 30.01.2024 tarihinde yayımlanmıştır.

İmtiyaz Borçlar Hukuku Genel Hükümler Hakimlik Ders Notları pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.