İlm-i Servet pdf – Yandex indir

tarafından
13
İlm-i Servet pdf – Yandex indir

İlm-i Servet, bilim ve felsefe tarihimizde müstesna bir yere sahip olan Münif Paşa’nın iktisat kitabıdır. Eser, Mekteb-i Hukuk’ta ders kitabı olarak okutulmuş, modern iktisadi bilgiyi Osmanlı düşünce dünyasına taşıyan kitaplar arasında yerini almıştır. 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Cumhuriyet’in kuruluşuna kadar olan dönemde dikkate değer bir iktisat literatürü oluşmuştur. İlm-i Servet’in bu literatürün önemli bir parçası olması, dönemin iktisadi bilgi ve tartışmalarını yansıtması elinizdeki çalışmanın hazırlanmasına da dayanak oluşturmuştur.
 
İlm-i Servet’te Münif Paşa liberal iktisat düşüncesini savunmuştur. Bununla birlikte Adam Smith ve Malthus’un bazı görüşlerine getirdiği eleştiriler, eseri dönemin diğer iktisat kitaplarından farklı kılmaktadır. Başta iktisadi olmak üzere siyasi, idari, hukuki, dini ve toplumsal yapıda liberal bir dönüşümün gerçekleşebilmesi açısından oldukça önem taşıyan özel mülkiyet, iş bölümü, sanayi ve ticaret serbestisi, narh, gümrük ve faiz gibi konular, İlm-i Servet’te yer alan başlıklardan bazılarıdır.
 
Eserin geniş bir okuyucu kitlesine ulaşabilmesi amaçlanarak orijinal metin, çeviriyazı ve sadeleştirilmiş metin bir arada sunulmuştur. Çalışmanın iktisat ve bilim tarihi literatürümüze duyulan ilgiyi artırması umulmaktadır.
 

İlm-i Servet isimli 401 sayfadan oluşan kitap ; Münif Paşa tarafından yazılmış ve KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI yayınevinin 20.01.2024 tarihinde yayımlanmıştır.

İlm-i Servet pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.