İlkokulda Öğretim Öğretmen El Kitabı pdf – Yandex indir

tarafından
2
İlkokulda Öğretim Öğretmen El Kitabı pdf – Yandex indir

Bu kitap örgün eğitimin temeli olan ilkokuldaki öğretimin daha iyi nasıl olması gerektiğine ilişkin, her biri farklı konu alanı uzmanlarının katkılarıyla hazırlanmıştır. Bu kitap, ilkokuldaki öğretimin, ilkokul çağındaki çocukların gelişim boyutları ve toplumun ihtiyaçları doğrultusunda çağdaş öğretim yöntemleri ve teknikleriyle öğrenme psikolojisinin ilkelerine göre nasıl yürütülmesi gerektiğini cevaplandırmaya çalışmaktadır.

İlkokul dönemi çocuğun gelişiminde, kişilik kazanmasında ve bilişsel şemaların oluşmasında kritik bir öneme sahiptir. Bu dönemdeki öğretme öğrenme sürecinin ve öğrenme yaşantılarının etkili ve verimli geçmesi çocuğun bilişsel, sosyal, duygusal ve psikolojik gelişimlerine ve gelecekteki yaşantılarına olumlu katkılar sağlayacaktır. İlkokulda öğretilen tüm derslerin öğretim süreçlerinin öğrencilerin bilişsel, sosyal, devinsel ve duyussal gelişimlerini desteklemesi, güçlendirmesi ve geliştirmesi için doğru öğretim yöntemleri ve tekniklerinin uygun öğretim ortamlarında ve zamanında kullanılmasına bağlıdır.

İlkokul programlarının disiplinlerarası özelliğinden dolayı öğretilen derslerin bir taraftan bütüncül yaklaşımla ele alınması gerekirken diğer yandan her bir ders farklı uzmanlık alanları içinde kendine özgü öğretme öğrenme yaşantıları ve süreçleri içinde düzenlenmektedir. Bu bağlamda her bir dersin öğretim süreci o alanın uzmanı tarafından programlanmak zorundadır. İlkokuldaki derslerin öğretiminde kullanılan yöntemler, teknikler ve stratejiler öğrenciye göre ve öğrencinin bir birey olarak tüm yönleriyle gelişmesini destekleyecek şekilde tasarlanmalıdır. Bu kitapta her bir dersin öğretiminde en etkili şekilde hangi yöntemlerin ve tekniklerin nasıl kullanılacağına ilişkin öğretim yaşantıları alan uzmanları tarafından tartışılmıştır.
 

İlkokulda Öğretim Öğretmen El Kitabı isimli 716 sayfadan oluşan kitap ; Kolektif tarafından yazılmış ve PEGEM AKADEMİ YAYINCILIK yayınevinin 13.05.2022 tarihinde yayımlanmıştır.

İlkokulda Öğretim Öğretmen El Kitabı pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.