İlkçağdan Ortaçağa Doğa Tasarımları Ve Nedensellik pdf – Yandex indir

tarafından
2
İlkçağdan Ortaçağa  Doğa Tasarımları Ve Nedensellik pdf – Yandex indir

Prof. Dr. Hasan Aydın bu yapıtında, filozofların doğa tasarımlarıyla nedensellik kurguları arasında koparılmaz bir bağın bulunduğunu göstermeyi amaçlamaktadır. Yapıtta, ilkçağdan günümüze, beş büyük doğa tasarımının karşımıza çıktığı ileri sürülmektedir. Bunlardan ilki, mitolojinin doğasız doğası; ikincisi mitos’tan logosa geçiş sürecinde üretilmiş Antik Yunan’ın akılsallık (nous-logos) ve canlılık (empsykhon) içeren doğası; üçüncüsü, ortaçağın Tanrı’nın eylemi ya da fiili olan doğası; dördüncüsü, Rönesans ve yeniçağın mekanik doğası; beşincisi ise; 19. Yüzyıldan sonra beliren evrimci doğadır. Bu doğa tasarımlarına koşut olarak, filozofların nedensellik kurguları değişmekte bir önceki tasarımdan köklü epistemik kopmalar yaşanmaktadır.
İşte bu yapıt, sözü edilen ilk üç büyük doğa tasarımını ve yol açtığı nedensellik kurgularını, dönemlerinin şöhretli filozof ve düşünürlerin özgün eserlerine dayanarak ortaya koymakta, böylece okuyucuyu, insanlığın düşünsel serüveninde uzun soluklu bir yolculuğa çıkarmaya davet etmektedir.
 

İlkçağdan Ortaçağa
Doğa Tasarımları Ve Nedensellik isimli 569 sayfadan oluşan kitap ; Hasan Aydın tarafından yazılmış ve BİLİM VE GELECEK KİTAPLIĞI yayınevinin 13.09.2022 tarihinde yayımlanmıştır.

Bir önceki yazımız olan Büyük Taarruz Üzerine Kısa Notlar pdf - Yandex indir başlıklı makalemizde Büyük Taarruz Üzerine Kısa Notlar indir, Büyük Taarruz Üzerine Kısa Notlar oku ve Büyük Taarruz Üzerine Kısa Notlar pdf indir hakkında bilgiler verilmektedir.

İlkçağdan Ortaçağa Doğa Tasarımları Ve Nedensellik pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.