İlk Yunan Filozoflarında Tanrı Düşüncesi pdf – Yandex indir

tarafından
7
İlk Yunan Filozoflarında Tanrı Düşüncesi pdf – Yandex indir

Werner Jaeger, Parmenides, Herakleitos, Empedokles gibi karanlık ve zor düşünürlerin metinlerini ayrıntılı bir şekilde yorumlarken,Tanrı düşüncesinin Yunan felsefesinde en başından itibarenoynadığı belirleyici rolün altını çiziyor.
 
“Burada, Yunan felsefi düşüncesinde teolojinin başlangıcının izini sürmek istiyorum…Tanrı ve tanrısallık meselesinin, erken dönem doğa filozoflarının düşüncesinde, genellikle kabul etmeye hazır olduğumuzdan çok daha geniş bir yer işgal ettiğini göreceğiz… Pozitivizm çağı ve onu temsil eden felsefe tarihçileri, bu ilk dönem düşünürlerinin sırasıyla ampirik ve bilimsel karakterlerini vurguladılar. Sokrates öncesi filozofların modernliğini kanıtlama hevesiyle, bu kitapta doğal teolojinin kökeni perspektifi içinde ilgilendiğimiz yönlerini çoğu zaman önemsizleştirdiler. Halbuki bu, bizzat Antik Çağ düşünürlerinin bu filozofları görme biçimidir.”
 

İlk Yunan Filozoflarında Tanrı Düşüncesi isimli 344 sayfadan oluşan kitap ; Werner Jaeger tarafından yazılmış ve MİNOTOR KİTAP yayınevinin 01.02.2024 tarihinde yayımlanmıştır.

İlk Yunan Filozoflarında Tanrı Düşüncesi pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.