İlk Tedvin Döneminde Hanefi Mezhebi Literatürünün Kayıp Eserleri pdf – Yandex indir

tarafından
5
İlk Tedvin Döneminde Hanefi Mezhebi Literatürünün Kayıp Eserleri pdf – Yandex indir

Bu kitapta, fıkhın ve Hanefî mezhebinin ilk defa tedvin edildiği dönemin ürünlerini temsil eden bu eserlerin günümüze ulaşmayanları konu edilmiştir. Bir giriş ve üç bölümden oluşan çalışmamızın birinci bölümü Ebû Yusuf’un, ikinci bölümü Şeybânî’nin üçüncü bölümü de Hasan b. Ziyâd’ın kayıp eserlerine tahsis edilmiştir. Bölümlerin tamamında öncelikli olarak isimleri zikredilen imamların kayıp eserlerinin tam bir tespiti ve mahiyetlerinin aydınlatılması hedeflenmiştir. Kayıp eserleri tespit çalışması yapılırken biyo-bibliyografik çalışmalardan elde edilen verilerin yanı sıra ve hatta daha fazla oranda doğrudan bu eserlerden nakilde bulunan furû-ı fıkıh çalışmaları kullanılmıştır. Geç dönem yerleşik mezhep bilgisini tesis eden çalışmalardan daha farklı veri ve sonuçlara ulaşmamızı mümkün kılan da, başta V. Asır Irak Hanefilerinden Nâtıfî’nin el-Ecnâs’ı olmak üzere çalışmamızda öncelikli kaynak olarak kullandığımız bu furû-ı fıkıh eserleri olmuştur.
 

İlk Tedvin Döneminde Hanefi Mezhebi Literatürünün Kayıp Eserleri isimli 200 sayfadan oluşan kitap ; Okan Kadir Yılmaz tarafından yazılmış ve İLAHİYAT KİTAP yayınevinin 08.11.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

İlk Tedvin Döneminde Hanefi Mezhebi Literatürünün Kayıp Eserleri pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.