İlhamu’r-Rahman fî Tefsîri’l-Kur’an Kur’an Tefsirinde Rahmanî İlhamlar 2 pdf – Yandex indir

tarafından
2
İlhamu’r-Rahman fî Tefsîri’l-Kur’an  Kur’an Tefsirinde Rahmanî İlhamlar 2 pdf – Yandex indir

“Musa Carullah Bigiyef’in Eserleri” dizisinde yayınladığımız İlhâmu’r-Rahmân fî Tefsîri’l-Kur’ân adlı tefsir aslen Hindistanlı bir âlim ve siyaset adamı olan Ubeydullah es-Sindî’ye (1872-1944) aittir.Musa Carullah Bigiyef 1937 yılında Mekke’de karşılaştıkları eski dostu Ubeydullah es-Sindî’den Şâh Veliyyullah ed-Dihlevî’nin (ö. 1176/1762) anlayış ve yöntemi üzerine Kur’ân-ı Kerim’in tefsirini yapmayı teklif etmiş, bunun üzerine 26 Temmuz 1937-13 Ocak 1938 tarihleri arasında yaklaşık 150 gün devam eden takrirlerde Sindî Arapça olarak konuşmuş, Musa Carullah da bu konuşmaları yazıya geçirmiş ve böylece bu eser ortaya çıkmıştır. Görüldüğü gibi, bu eser varlığını Musa Carullah’a borçludur. Ayrıca, bu eserin yazılmasını sağlayan temel motivasyonun da mezkûr iki alimin benzer hayat mücedeleleri, ortak fikirleri, ortak iddia ve idealleri olduğunu söylemek mümkündür. İşte bütün bu sebeplerle adı geçen tefsiri “Musa Carullah Bigiyef’in Eserleri” dizisinde yayımlamaya karar vermiş bulunmaktayız.İçerisinde pek çok tartışmalı görüşün bulunduğu bu eseri neşretmekteki amacımız Ubeydullah es-Sindî ve Musa Carullah’ın görüşlerinin leh veya aleyhinde bir tavır almak değil, onları günümüz okuyucularının nazar-ı dikkatlerine sunarak hayatlarını din ve vatanları uğrunda feda etmiş mezkûr ilim adamlarına karşı milletçe şükran borcumuzu ödemeye çalışmaktır.
 

İlhamu’r-Rahman fî Tefsîri’l-Kur’an Kur’an Tefsirinde Rahmanî İlhamlar 2 isimli 320 sayfadan oluşan kitap ; Musa Carullah Bigiyef tarafından yazılmış ve ANKARA OKULU YAYINLARI yayınevinin 14.09.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

İlhamu’r-Rahman fî Tefsîri’l-Kur’an Kur’an Tefsirinde Rahmanî İlhamlar 2 pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.