II. Meşrutiyetten Günümüze Balıkesir Yer Adları İdari Taksimatta ve Köy Adlarında Değişim pdf – Yandex indir

tarafından
3
II. Meşrutiyetten Günümüze Balıkesir Yer Adları  İdari Taksimatta ve Köy Adlarında Değişim pdf – Yandex indir

Elinizdeki kitap, II. Meşrutiyet Döneminde temelleri atılıp günümüze kadar devam eden yer adı değişimlerinin tarihçesini ortaya koymaktadır. Örnek olarak Balıkesir Vilayeti seçilmiştir.
Eserde 19. yüzyıl ortalarından itibaren Karesi Sancağında yaşanan nüfus hareketlerine, yeni yer adlarının ortaya çıkışına ve isim değişim çalışmalarına gerekçeleriyle birlikte yer verilmiştir.
Mülki teşkilatta değişimin başladığı Tanzimat Döneminden itibaren kasabaların kaza ya da nahiyeye dönüşümleri incelenmiş; vilayet sisteminin büyük oranda yerleştiği II. Meşrutiyetten günümüze kadar idari taksimatın tarihçesi ele alınarak Balıkesir Vilayetindeki kazalar, nahiye ve köyleriyle birlikte tablolar halinde okuyucunun istifadesine sunulmuştur.
Bu kitap sayesinde; yer adlarına ilgi duyanlar ve özellikle bu konuyla ilgili araştırma yapanlar, geçmiş dönemdeki köy adlarının günümüzdeki karşılıklarını kolayca takip edebilecekler ya da eskiden var olup zamanla harabe haline gelen bazı köylerin günümüzdeki mevkileri hakkında bilgi sahibi olabileceklerdir.
 

II. Meşrutiyetten Günümüze Balıkesir Yer Adları İdari Taksimatta ve Köy Adlarında Değişim isimli 323 sayfadan oluşan kitap ; Tacettin Akkuş tarafından yazılmış ve POST YAYINEVİ yayınevinin 17.11.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

II. Meşrutiyetten Günümüze Balıkesir Yer Adları İdari Taksimatta ve Köy Adlarında Değişim pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.