İhale Teorisi Kuram ve Çevrimiçi Açık Arttırmalara Yönelik Bir Uygulama pdf – Yandex indir

tarafından
5
İhale Teorisi  Kuram ve Çevrimiçi Açık Arttırmalara Yönelik Bir Uygulama pdf – Yandex indir

Çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Çalışmanın ilk bölümünde ihale teorisine ilişkin kavramsal çerçevenin tanıtılması amaçlanmaktadır. Bu bağlamda ihale teorisi kapsamında belirli ihale formatları tanıtılmış, standart ihale türleri, belli varsayımlar altında gelir ve etkinlik gibi parametreler çerçevesinde kapsamlı bir şekilde incelenmiştir. Çalışmanın ikinci bölümünde, çalışmanın konusunu oluşturan çevrimiçi açık arttırmalara ve açık arttırmaların e-ticaret sektörü içerisindeki gelişimine yer verilmiş olup, eBay platformunun kurumsal özelliklerine ve farklı satış formatlarına ilişkin bilgi sağlanmıştır. Son olarak üçüncü bölümde literatürde ihale yöntemine ilişkin yapılmış teorik ve ampirik çalışmalara değinilmiş, ardından eBay piyasasında gerçekleştirilen çevrimiçi açık arttırma verileri kullanılarak, söz konusu piyasada gerçekleşen fiyatın belirleyicileri 5 farklı model spesifikasyonu altında analiz edilmiştir.
 

İhale Teorisi Kuram ve Çevrimiçi Açık Arttırmalara Yönelik Bir Uygulama isimli 131 sayfadan oluşan kitap ; Elif Ay Çetinkaya tarafından yazılmış ve EFE AKADEMİ YAYINLARI yayınevinin 20.01.2024 tarihinde yayımlanmıştır.

İhale Teorisi Kuram ve Çevrimiçi Açık Arttırmalara Yönelik Bir Uygulama pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.