İdare Hukukuna Giriş pdf – Yandex indir

tarafından
4
İdare Hukukuna Giriş pdf – Yandex indir

KİTABIN BÖLÜMLERİ
BİRİNCİ KISIM: İDARE VE İDARE HUKUKU
   Bölüm 1: İdare Kavramı
   Bölüm 2: İdare Hukuku
İKİNCİ KISIM: İDARÎ TEŞKİLÂT
   Bölüm 3: İdarî Teşkilâta Hâkim Olan Temel İlkeler
   Bölüm 4: İdarî Teşkilât
ÜÇÜNCÜ KISIM: İDARÎ İŞLEMLER
   Bölüm 5: İdarî İşlem Kavramı
   Bölüm 6: Bireysel İşlemler
   Bölüm 7: Düzenleyici İşlemler
   Bölüm 8: İdarî Sözleşmeler
DÖRDÜNCÜ KISIM: İDARENİN FAALİYETLERİ
   Bölüm 9: Kamu Hizmeti
   Bölüm 10: Kolluk
BEŞİNCİ KISIM: İDARENİN HAREKET ARAÇLARI
   Bölüm 11: Kamu Görevlileri
   Bölüm 12: Kamu Malları
ALTINCI KISIM: İDARENİN SORUMLULUĞU
   Bölüm 13: İdarenin Sorumluluğu
YEDİNCİ KISIM: İDARENİN DENETLENMESİ
   Bölüm 14: İdarenin Yargı Dışı Yollardan Denetlenmesi
       Bölüm 15: İdarenin Yargısal Denetimi: İdarî Yargı
ARKA KAPAK TANITIM YAZISI  
“İdare Hukukuna Giriş” başlıklı bu kitap, lisans öğrencilerine yönelik olarak hazırlanmış bir “ders kitabı”dır. 
Ayrıca bu kitap, KPSS, hakimlik, ve kaymakamlık sınavlarına hazırlanan öğrencilere de yardımcı olabilecek niteliktedir. 
Bu kitapta konular üniversite öğrencilerinin anlayabileceği bir açıklıkta işlenmiştir. Konuların fazla ayrıntılarına girilmemiştir. Konuların ayrıntılarına girmek isteyenler, iki ciltlik İdare Hukuku başlıklı kitabımıza bakabilirler. 
 Bu kitapta bazı yeni yöntemler kullanılmıştır. Her bölümde o konuyla ilgili bazı ayrıntı sayılabilecek bilgiler, metin içinde verilmek yerine, metinden ayrı “KUTU”lar içinde verilmiştir. Keza metin içinde verilen bilgiler, bazı yerlerde ayrıca “TABLO”lar hâlinde özetlenmiştir. Aynı şekilde, metin içinde yapılan bazı sınıflandırmalar, “ŞEMA” olarak da gösterilmiştir. 
21 Ocak 2017 tarih ve 6771 sayılı Anayasa Değişikliği Kanununun 9 Temmuz 2018 tarihinde bütün hükümleriyle birlikte yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Anayasa Değişikliği Kanunuyla idarî teşkilatımızda ve idarenin düzenleyici işlemlerinde çok önemli değişiklikler yapılmıştır. Yine bu değişikliklere uyum sağlamak amacıyla yürürlükte olan pek çok kanunumuzda da değişiklik yapılmıştır. Keza 9 Temmuz 2018’den sonra çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle gerek Cumhurbaşkanlığının, gerek bakanlıkların, gerekse çeşitli kamu kurumlarının teşkilatlarında ve görev ve yetkilerinde çok önemli değişiklikler gerçekleştirilmiştir.
 Kitabımızın 20 ve 21. baskıları bütün bu değişliklere göre güncellenmiştir. Özellikle kitabımızın “idarî teşkilat” ve “idarenin düzenleyici işlemleri” bölümleri baştan sona tekrar yazılmıştır.
Kitabın 29. baskısı Ağustos 2021 tarihi itibarıyla güncellenmiştir.
 

İdare Hukukuna Giriş isimli 444 sayfadan oluşan kitap ; Kemal Gözler tarafından yazılmış ve EKİN KİTABEVİ YAYINLARI yayınevinin 11.11.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

İdare Hukukuna Giriş pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.