İç Denetim:Uluslararası İç Denetim Standartları ile Uyumlu pdf – Yandex indir

tarafından
2
İç Denetim:Uluslararası İç Denetim Standartları ile Uyumlu pdf – Yandex indir

İşletmelerin ulusal ve uluslararası krizlerden ve krizlerin yarattığı risklerden daha az etkilenmesinin yolu kurumsallaşmadır. Kurumsallaşma bireyler arasındaki etkileşim ve iletişimin kurallarının önceden belirlenmesi olarak ifade edilebilir. Kurumsallaşma bağlamında kurulacak iç kontrol sistemi kurumsal risk yönetiminin bir aracıdır. Kurumsal risk yönetimi riskin tahmin edilerek olumsuz etkilerinden korunmak amacıyla önlemler alınması olarak ifade edilebilir. Önlemler tepeden inme kurallar topluluğu olmayıp işletmenin üst yönetiminden alt kademelere ve alt kademelerden başlayıp üst yönetime doğru yayılan bir anlayış içinde yürütülür. Başarı şansı ancak bu koşullarda mümkündür. İç denetim, iç kontrol sisteminin bir parçası olmakla birlikte, iç kontrol sistemini değerleyen, kurulmasına ve geliştirilmesine katkıda bulunan bir denetim türüdür. Bağımsız denetimin verimliliğini artıran bir unsur olarak iç denetim, faaliyetiyle hizmet ettiği işletmeye değer katan güvence ve danışmanlık verir.
Kitabımız, günümüzde önemi hem özel hem de kamu sektöründe giderek artan iç kontrol ve iç denetim konularına ilgi duyan öğrenci, meslek mensubu, yönetici ve iş insanlarına rehberlik görevi yapacak ve fayda sağlayacak içerikte düzenlenmiştir.
 

İç Denetim:Uluslararası İç Denetim Standartları ile Uyumlu isimli 302 sayfadan oluşan kitap ; Kolektif tarafından yazılmış ve NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK yayınevinin 28.08.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

İç Denetim:Uluslararası İç Denetim Standartları ile Uyumlu pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.