İbn Acîbe Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri pdf – Yandex indir

tarafından
7
İbn Acîbe Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri pdf – Yandex indir

Tasavvuf tarihi boyunca kimi sûfî şahsiyetler oluşturdukları veya etki ettikleri gelenek, ekol ya da tarikatlar vasıtasıyla hak ettikleri değeri görmüş, kimi sûfîler de yeterince bilinememiştir. Bu itibarla bu şahsiyetlerin düşünceleri, sözleri ya da eserleri asırlar boyunca tanınmamış, tasavvufî düşünce geleneği içerisindeki yeri ve etkileri yeterince belirlenememiştir. 18. asrın ikinci yarısı ile 19. asrın başlarında yaşamış, ilmî kişiliği, örnek şahsiyeti, güzel ahlâkı, zühd ve takvasıyla, yaşadığı dönemde halk kitlelerini derinden etkileyen sûfîlerden bir olan İbn Acîbe de tasavvuf tarihinde fazla tanınmayan sûfîlerdendir.
 
Ramazan Emektar tarafından hazırlanan İbn Acîbe’nin Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri adlı çalışma, İbn Acîbe’nin hayatını, eserlerini ve tasavvufî düşüncesini konu ediniyor. Çalışma giriş ve üç bölümden oluşmakta. Giriş kısmında araştırmanın konusu, amacı ve önemine değinildikten sonra çalışmanın kaynakları hakkında bilgiler veriliyor. Birinci bölümde ise İbn Acîbe’nin yaşadığı asırdaki siyasî, içtimaî, ilmî, kültürel, dinî ve tasavvufî duruma değinilirken, İbn Acîbe’nin hayatı, çocukluk dönemi, ilmî ve tasavvufî hayatı başlıkları altında ele alınıyor. Ayrıca bu bölümde eserleri hakkında kısaca bilgi sunuluyor. İkinci bölümde ise, onun nazarî tasavvufî görüşlerinden bahsediliyor. Üçüncü bölümü İbn Acîbe’nin şeyh, mürid ve keramet gibi tasavvufî ıstılahlara dair kanaatlerinin yanı sıra, tasavvufî eğitim yöntemleri, nefis tezkiyesi ve tasavvufî eğitimin aşamaları olan makamlar ele alınıyor.
 

İbn Acîbe Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri isimli 384 sayfadan oluşan kitap ; Dr. Ramazan Emektar tarafından yazılmış ve NİZAMİYE AKADEMİ yayınevinin 09.06.2022 tarihinde yayımlanmıştır.

Bir önceki yazımız olan Faziletleriyle Gün ve Geceler pdf - Yandex indir başlıklı makalemizde Faziletleriyle Gün ve Geceler indir, Faziletleriyle Gün ve Geceler oku ve Faziletleriyle Gün ve Geceler pdf indir hakkında bilgiler verilmektedir.

İbn Acîbe Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.