Husserl ve Frege’de ‘Anlam’ pdf – Yandex indir

tarafından
3
Husserl ve Frege’de ‘Anlam’ pdf – Yandex indir

Geriye doğru ilerleyen bir kazı faaliyeti olarak Husserl fenomenolojisi, anlamları, —âdeta bir meyvenin özünün/çekirdeğinin (Wesen/Kern) teninden sıyrılıp çıkması gibi— dolaysız bir apaçıklıkla beliren saf bilinç yaşantıları zemininde kurarken Frege ise anlamı, dilin kavramsal derinliklerinde aramaktadır. Yani Husserl’de ‘anlam’, şeylerin eidetik özlerini ‘görü-leme’ (anschauen) imkânı bulduğumuz transandantal bilinç zemininde tartışılırken Frege’de ise dilin mantıksal analizi üzerinden soruşturulmaktadır.
Her iki filozofun da felsefî metodolojisine, ontolojisine, nesnellikle ilişkisine, sayı kuramlarına, ‘dil-mantık’ ve ‘bilinç-düşünce’ anlayışlarına yer veren bu kitap, Husserl ile Frege felsefeleri üzerinden fenomenoloji ile analitik felsefe geleneğini karşılaştırmalı olarak ele alan Türkçedeki ilk eserdir.
 

Husserl ve Frege’de ‘Anlam’ isimli 536 sayfadan oluşan kitap ; Diler Ezgi Tarhan tarafından yazılmış ve DERGAH YAYINLARI yayınevinin 21.06.2022 tarihinde yayımlanmıştır.

Husserl ve Frege’de ‘Anlam’ pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.