Hume Araştırmaları pdf – Yandex indir

Hume Araştırmaları pdf – Yandex indir

Bu eser, Hume Araştırmaları Edinburgh Üniversitesi felsefe bölümünde yapılan beş doktora tezinden yola çıkarak Hume’un en çok konuşulan felsefi öğretilerini tanıtmayı hedeflemiştir. Hume, bilgi kuramı ile ünlenmiş olmasına karşın ahlak, siyaset, din ve hukuk felsefelerinde de önemli görüşleri olan bir filozoftur. Bu eserde, bilgi kuramı hariç anılan temel öğretilerine yer verilmiştir. Dinin özüne ve akıldaki temeline ilişkin akıl yürütmelerin yer aldığı, doğal ve rasyonel teoloji bağlamında yapılan din felsefesi, Hume’un öncüsü olduğu iddia edilen pozitivizm özellikle de mantıkçı pozitivizmle ilgisi, eserde dikkat çekici bir biçimde analiz edilmektedir. Felsefenin her zaman öncelikli konusu olan etik teorileri arasında önemli bir yere sahip olduğu bilinen Hume’un, ahlakın neliği, kaynağı, güdüsü, duygudaşlık gibi ahlak felsefesi konularında ortaya koyduğu görüşler çok yönlü olarak değerlendirilmiştir. Yine eserde, irade özgürlüğü sorunu, irade eylem ilişkileri ve bunların psikolojik bağlantıları açısından irdelenmektedir. Aristoteles’ten itibaren çok tartışılan adalet, mülkiyet, karşılıklı yarar ilkesi, sözleşme gibi hukuk ve siyaset felsefesi konuları da bu eserde geniş yer tutmaktadır.
 

Hume Araştırmaları isimli 254 sayfadan oluşan kitap ; Ali Taşkın tarafından yazılmış ve NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK yayınevinin 28.02.2022 tarihinde yayımlanmıştır.

Hume Araştırmaları pdf – Yandex indir - PDF indir