Hukuk ve Adalet pdf – Yandex indir

tarafından
15
Hukuk ve Adalet pdf – Yandex indir

Mustafa Erdoğan 1956 yılında Trabzon’da doğdu. Lisans, Yüksek Lisans ve Doktorasını Ankara Üniversitesinde tamamladı; 1991’de Doçent, 1997’de Profesör oldu. İdarî yargıda (1983-85), Ankara Üniversitesi (1985-1990), Hacettepe Üniversitesi (1991-2010) ve İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde (2010-2016) öğretim üyesi olarak çalıştı. Prof. Erdoğan ayrıca 1997-98, 2003 ve 2007-2008 yıllarında Amerika Birleşik Devletleri’ndeki muhtelif üniversitelerde ve düşünce kuruluşlarında misafir araştırmacı olarak bulundu. 
Türkiye Bilimler Akademisi’nin aslî üyesi olan Prof. Erdoğan’ın başlıca eserleri şunlardır: 
Liberal Perspektif (2021), Türk Anayasa Hukuku (2. b., 2019), Anayasa Hukukuna Giriş: Genel Esaslar (2. b., 2019), ÖzgürlükHukuk ve Demokrasi (2018), İnsan Hakları: Teorisi ve Hukuku (5. b., 2018), Hukuk ve Adalet (2017), Türkiye’de Anayasalar ve Siyaset (9. b., 2016), Anayasal Demokrasi (12. b., 2015), Özgürlük Perspektifinden Hukuk ve Demokrasi (2013); Aydınlanma, Modernlik ve Liberalizm (2006); Anayasa ve Özgürlük (2002); Demokrasi, Laiklik, Resmi İdeoloji (2. b., 2000); Liberal Toplum, Liberal Siyaset (2. b., 1998); Anayasacılık, Parlamentarizm, Silâhlı Kuvvetler (1993).
Hukuk hem insanoğlunun barış ve düzen içinde bir toplumsal hayat sürmesi bakımından, hem de evrensel adalet idealiyle zorunlu bağlantısı bakımından vazgeçilmezdir. Kısaca, hukuk medeniliğin ön şartlarından biridir. Ancak bu hakikatin ülkemizde yeterince takdir edildiği söylenemez. Ne yazık ki, hukuk fakültelerimizin bile müfredatlarında hukukla adaleti bu zorunlu ilişkisi içinde ele alan başlı başına bir ders var olmadığı gibi,  böyle bir dersin malzemesini oluşturacak bir eser de piyasada yoktur. Bu kitap işte bu boşluğu doldurmayı amaçlamaktadır. Umulur ki, bu eser ‘’Hukuk ve Adalet’’ dersinin bütün hukuk fakültelerimizin müfredatının standart bir parçası haline gelmesini teşvik etsin. Bu kitap sadece hukukçuların değil her meraklı yurttaşın ilgisini çekmeyi başarırsa, bu daha da iyi olur. 
 

Hukuk ve Adalet isimli 274 sayfadan oluşan kitap ; Mustafa Erdoğan tarafından yazılmış ve ORİON KİTABEVİ yayınevinin 27.06.2022 tarihinde yayımlanmıştır.

Bir önceki yazımız olan Ceza Muhakemesi Hukuku (Nevzat Toroslu) pdf - Yandex indir başlıklı makalemizde Ceza Muhakemesi Hukuku (Nevzat Toroslu) indir, Ceza Muhakemesi Hukuku (Nevzat Toroslu) oku ve Ceza Muhakemesi Hukuku (Nevzat Toroslu) pdf indir hakkında bilgiler verilmektedir.

Hukuk ve Adalet pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.