Hukuk – STK’lar için Yasal Çerçeve pdf – Yandex indir

tarafından
5
Hukuk – STK’lar için Yasal Çerçeve pdf – Yandex indir

STK Kapasite Gelişim Eğitim Programı ile sivil toplum kuruluşlarında gönüllü, profesyonel ve yönetici olarak çalışan kişilerin STK’ları ilgilendiren çeşitli meseleler hakkında bilgi sahibi olmasını temin edecek kaynakların oluşturulması hedeflendi. Bu kapsamda hukuk alanında kaleme alınan kitaplarla okurların; STK’ların yasal çerçevesine ilişkin temel bilgileri edinmelerine, hakları ve yükümlülükleri konusunda bilgi ve farkındalık kazanmalarına, STK’ların kurumsal gelişimlerini sağlamak için gerekli yönetsel ve hukuki alt yapının nasıl geliştirilebileceğine dair fikir edinmelerine; ihtiyaçları olan hukuki rehberliğe ulaşmalarına, karşılaştıkları yönetsel ve hukuki sorunlara yönelik çözüm bulma yeterliliği kazanmalarına katkıda bulunmak amaçlandı.
Hukuk alanının ilk kitabı olan STK’lar İçin Yasal Çerçeve’de, insan hakları bağlamında STK’ların sahip oldukları temel hak ve hürriyetler, ulusal ve uluslararası belgeler kapsamında doğrudan STK’lar ile ilişkilendirilmek suretiyle ele alındı. Ardından Türkiye’de sivil toplumun hukuki tarihçesi kısaca ortaya konulmaya çalışıldı. İzleyen başlıklarda STK’ların tüzel kişiliği, kuruluş işlemleri, yönetimi, üyeleri, hukuki yapısı ve organları, teşkilatlanması, denetimi ve sona ermesi gibi hukuki meseleler ile STK’lar ve üyeleri arasındaki gönüllülük temelli ilişkinin hukuki zemini üzerinde duruldu. Kitabın 3, 4, 6, 7, 8, 9 ve 10. üniteleri Elif Beyza Akkanat Öztürk, 2 ve 5. üniteleri Alaaddin Serhan Yaman, 1. ünitesi ise Yasir Talha Öztürk tarafından kaleme alındı.
STK’ların, kuruluş ve işleyişlerinde karşılaşılabilecek muhtemel soru ve sorunların çözümünün nerede aranması gerektiğine ilişkin anahtar kavramlar ve ilgili mevzuatın yer aldığı bu çalışmanın sivil toplum kuruluşlarında gönüllü, profesyonel ve yönetici olarak çalışan kişiler için uzun soluklu bir rehber olması temenni edilmektedir.
 

Hukuk – STK’lar için Yasal Çerçeve isimli 208 sayfadan oluşan kitap ; Elif Beyza Akkanat Öztürk tarafından yazılmış ve İBER STK yayınevinin 30.01.2024 tarihinde yayımlanmıştır.

Hukuk – STK’lar için Yasal Çerçeve pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.