Himmetiyye pdf – Yandex indir

Himmetiyye pdf – Yandex indir

XVII-XX. Yüzyıllar Arasında İstanbul’da Bayramiyye’nin En Önemli Temsilcisi
 
Şemsiyye-i Bayramiyye’nin Himmetiyye şubesi, XVII. yüzyılın sonları ile XX. yüzyılın başları arasında İstanbul’da Bayramiyye’nin en önemli temsilcisi olmuş ve 1925 tekkelerin şeddine kadar bu işlevini sürdürmüştür. Himmetiyye’nin müessisi sayılan Bolulu Himmet Efendi, XVII. yüzyılda yaşamış önemli bir mutasavvıf ve şairdir. Kaleme aldığı Âdâb-ı Hurde-i Tarikat ve Manzûm Tarikatnâme isimli eserleriyle âdâb-ı sûfiyyeye literatürüne önemli katkılarda bulunmuş ve kurucusu olduğu şubenin âdâb ve erkânını belirlemiştir. OsmanlI’nın tasavvuf kültüründe önemli vazifeler îfâ eden Himmetiyye, müessisinin vefatından sonra Himmetzâdeliler tarafından İstanbul’un çeşitli tekkelerinde temsil edilmiştir.
 
Yaptığımız bu çalışma yaklaşık üç asır boyunca Şemsiyye-i Bayramiyye’nin İstanbul’daki temsilcisi olan Himmetiyye şubesinin pîrinin hayatı, eserleri, silsilesi, faaliyetleri ve etkilerinin yanı sıra kendisinden sonra Himmetiyye’nin kimler tarafından hangi tekkelerde temsil edildiğini açıklamayı hedeflemektedir. Bunun yanı sıra Âdâb-ı Hurde-i Tarikat ve Manzûm Tarikatnâme adlı iki eser çerçevesinde Himmet Efendi’nin âdâb-ı sûfiyyeye dair görüşlerinin neler olduğu üzerinde durularak Himmetiyye’nin âdâb ve erkânını tespit etmeyi amaçlamaktadır.
 

Himmetiyye isimli 154 sayfadan oluşan kitap ; Emrah Baş tarafından yazılmış ve FECR YAYINEVİ yayınevinin 29.12.2021 tarihinde yayımlanmıştır.

Bir önceki yazımız olan Tokat Alevileri pdf - Yandex indir başlıklı makalemizde Tokat Alevileri indir, Tokat Alevileri oku ve Tokat Alevileri pdf indir hakkında bilgiler verilmektedir.

Himmetiyye pdf – Yandex indir - PDF indir