Hekim ve Diğer Sağlık Meslek Kişileri İçin Davranış Bilimlerine Giriş pdf – Yandex indir

tarafından
3
Hekim ve Diğer Sağlık Meslek Kişileri İçin Davranış Bilimlerine Giriş pdf – Yandex indir

Sağlık ve hastalık aynı devamlılık süreci içinde yer alır. Bu süreç sağlığın hastalığa doğru dönüşüp değiştiği niteliksel özler taşımaktadır. Sağlığın hastalığa doğru dönüşüp değiştiği bu süreci en iyi biçimde açıklayan yaklaşım biyopsikososyal yaklaşımdır. Hastalıkları açıklarken kullanılan tümleştirilmiş nedensellik, hastalığa müdahale ve hastalığı iyileştirmede kullanıldığında toplamında tümleştirilmiş sağlık hizmeti ortaya çıkmaktadır.
Sağlık meslek alanı içinde farklı meslekler vardır. Ortak amaç sağlık hizmeti sağlamaktır. Sağlık hizmetinin odağında insan vardır. İnsan farklı sağlık meslek kişileri açısından farklı görünürlükler taşımaktadır. Farklı görünürlükleri tek bir hasta kimliğinde tümleştirebilmek sağlık hizmeti açısından önemlidir. Söz konusu önem yaşama yansırken Davranış Bilimleri anlamlı bir rehberdir.
Hekim ve Diğer Sağlık Meslek Kişileri İçin Davranış Bilimlerine Giriş isimli bu eser; değişik meslek alanlarında (hekim, hemşire, psikolog psikolog vb.) çok yönlü pek çok gereksinimi karşılayacak niteliktedir.
 

Hekim ve Diğer Sağlık Meslek Kişileri İçin Davranış Bilimlerine Giriş isimli 270 sayfadan oluşan kitap ; Prof. Dr. Yıldırım Beyatlı Doğan tarafından yazılmış ve NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK yayınevinin 25.07.2022 tarihinde yayımlanmıştır.

Hekim ve Diğer Sağlık Meslek Kişileri İçin Davranış Bilimlerine Giriş pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.