Hayvan Beslemede Güncel Yaklaşımlar 1 pdf – Yandex indir

tarafından
6
Hayvan Beslemede Güncel Yaklaşımlar 1 pdf – Yandex indir

Et, süt, yumurta vb. hayvansal ürün üretiminde son yıllarda görülen önemli artışlarda yüksek genotipik değerli hayvanların kullanılmasının yanında özellikle besleme, yem ve yem teknolojisindeki gelişmeler de etkili olmuştur. Yem, yem teknolojisi ve hayvan besleme alanındaki baş döndürücü çalışmalar ivme kaybetmeksizin tüm hızıyla devam etmektedir. Bu nedenle, insanların sağlıklı, güvenli ve ekonomik bir şekilde beslenebilmesi için ilgili paydaşların güncel çalışmaları yakından takip etmeleri bilginin kullanımı açısından önemlidir. Bu kitapta yer alan bölümler bölüm yazarlarının yürüttükleri araştırmalar ya da güncel konulardaki derlemelerden oluşmaktadır. Bölüm yazarları mesleki deneyimlerini ilgili konulardaki araştırma verileri ve literatür bilgisi ile harmanlamaya çalışmıştır.
 
KİTAP BÖLÜMLERİ
 
Bölüm 1. – Kanatlı Hayvanların Beslenmesinde Biyotikler  – Prof. Dr. Figen KIRKPINAR, Prof. Dr. Zümrüt AÇIKGÖZ, Araş. Gör. Helin ATAN
 
Bölüm 2. – Kanatlı Hayvanların Beslenmesinde Doğal İmmünomodülatörler – Prof. Dr. Zümrüt AÇIKGÖZ, Prof. Dr. Figen KIRKPINAR
 
Bölüm 3. – Dallanmış Zincirli Amino Asitlerin Yumurta İçi (In Ovo) Veya Kuluçka Sonrası Yem İle Verilmesi: Hindi Palazlarında Çıkış Öncesi ve Sonrası Sindirim Sistemi Gelişimi – Doç. Dr. Canan KOP-BOZBAY, Prof. Dr. Nuh OCAK
 
Bölüm 4. – Etlik Civcivlerin Beslenmesinde Buğday Kepeği Kullanımı – Prof. Dr. Ahmet ŞAHİN
 
Bölüm 5. – Kanatlı Hayvan Beslemede Alternatif Bir Katkı Maddesi: Maca (Lepidium meyenii)  –  Prof. Dr. Osman OLGUN, Araş. Gör. Esra Tuğçe GÜL, Prof. Dr. Alpönder YILDIZ
 
Bölüm 6. – Katı Kültür Fermantasyonda İnokulant Olarak Rumen Sıvısı Kullanımı: Fermente Pirinç Kepeği ve Kırık Pirinç Karışımının pH ve Besin Madde İçeriğindeki Değişimler – Doç. Dr. Aydın ALTOP, Prof. Dr. Güray ERENER
 
Bölüm 7. – Katı Kültür Fermantasyonunun Nane Yaprağının Besinsel Kompozisyonu Üzerine Etkisi – Araş. Gör. Şevket ÖZLÜ, Araş. Gör. Dr. Emrah GÜNGÖR
 
Bölüm 8. – Farklı Substrat Miktarlarının Bacillus subtilis ve Aspergillusniger İle Fermente Edilen Karma Yemin Besin Madde İçeriği Üzerine Etkisi – Araş. Gör. Dr. Emrah GÜNGÖR , Araş. Gör. Şevket ÖZLÜ
 
Bölüm 9. – Silaj Katkı Maddeleri Kullanımı ve Sağladığı Faydalar Üzerinde Güncel Yaklaşımlar – Dr. Öğr. Üyesi Hayrettin ÇAYIROĞLU
 
Bölüm 10. – Mera Esaslı Kuzu Üretimi: Mera Bitki Kompozisyonu, Yem Kalitesi ve Kuzu Büyümesi – Araş. Gör. Dr. Ahmet AKDAĞ, Prof. Dr. Nuh OCAK
 
Bölüm 11. – Yüksek Rakımda Mera Hayvancılığının Ruminantlarda Ürün Kalitesine Etkisi – Prof. Dr. Mevlüt KARAOĞLU, Prof. Dr. Muhlis MACİT, Prof. Dr. Adem KAYA
 
Bölüm 12. – Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinde Omik Teknolojiler ve Sensörlerin Sürdürülebilirlik İle Hayvan Refahındaki Rolü – Doç. Dr. Sibel ERDOĞAN
 
Bölüm 13. – Rumen Bakteri Populasyonunu Etkileyen Faktörler – Doç. Dr. Ali Vaiz GARİPOĞLU
 
Bölüm 14. – Süt Sığırlarında Azot Atılımını Azaltmaya Yönelik Protein Beslenme Stratejilerine Genel Bir Bakış – Doç. Dr. Habip MURUZ, Prof. Dr. Zehra SELÇUK
 
Bölüm 15. – Geçiş Dönemindeki Süt İneklerinde Metabolik Bozukluklar: Tesbitlerinde Kullanılan Biyomarkerlar – Önlenmelerinde Uygulanabilecek Besleme Stratejileri – Doç. Dr. Uğur SERBESTER
 
Bölüm 16. – Süt Yağ Depresyonu (Düşüklüğü): Teoriler ve Önlenmesinde Uygulanabilecek Besleme Stratejileri – Doç. Dr. Uğur SERBESTER
 
Bölüm 17. – Gıda Olarak Tüketilemeyen Hayvansal Ürünlerin Kalitesi Üzerine Beslemenin Etkisi – Dr. Öğr. Üyesi Harun KUTAY, Zir. Müh. Nehir LİVAN, Prof. Dr. Hasan Rüştü KUTLU
 
Bölüm 18. – Beslemenin Neonatal Dönem Kuzu Sağlığı Üzerine Etkisi – Prof. Dr. Mehmet Akif YÖRÜK, Araş. Gör. Dr. Soner UYSAL
 
Bölüm 19. – Kanatlılarda Bağırsak Sağlığı – Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin ÇAYAN, Doç. Dr. İsa COŞKUN
 
Bölüm 20. – Hayvansal Üretimde Su Kirleticilerinin En İyi Yönetim Uygulamaları İle Azaltılması – Dr. Öğr. Üyesi Ekrem BUHAN, Prof. Dr. Arda YILDIRIM
 

Hayvan Beslemede Güncel Yaklaşımlar 1 isimli 613 sayfadan oluşan kitap ; tarafından yazılmış ve EFE AKADEMİ YAYINLARI yayınevinin 20.01.2024 tarihinde yayımlanmıştır.

Hayvan Beslemede Güncel Yaklaşımlar 1 pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.