Hac ve Umre pdf – Yandex indir

tarafından
7
Hac ve Umre pdf – Yandex indir

Elinizdeki bu eser, Vehbe ez-Zuhaylî’nin 10 ciltlik İslâm Fıkhı Ansiklopedisi adlı çalışmasının “HAC VE UMRE” bölümüdür. Yazarın deyimi ile “İslâm fıkhının her bölümünü ele alacak bir fıkıh kitabı” oluşturmak üzere hazırlanan bu eser, “fikrî kanaatlerle silahlanmaya ve delille teyit edilen şer’i hükme şahsî güveni olan ve buna bedel kabul etmeyen muasır Müslümanın üslup ve ihtiyaçları ile uyum sağlamalıydı.” Merhum M. Emin Saraç yapılan bu çalışmayı şu şekilde ifade etmektedir: “Malumdur ki din ve dünya ile alakalı her türlü ahkâmı muhtevî ve bu vasfıyla en mükemmel bir hukuk nizamı olma vasfını hakkıyla haiz bulunan İslâm Fıkhı’ndaki mesâilin istinad ettiği şer’i deliller, ciltler vücuda getirecek kadar bir vüs’ate sahiptir. Asırlardır devam edegelen fıkhı telifat ve tedvinat arasında meseleleri delilleriyle zikreden veya muhtasaran ele alan muhtelif Arapça eser vardır. Bunlardan biri de fıkhî mesaili delillerini vermek suretiyle zamanımız insanının seviyesini nazar-ı itibara alarak sade bir üslupla Prof. Dr. Vehbe ez-Zuhaylî kardeşimiz tarafından telif olunan elinizdeki şu eserdir. Ezher Üniversitesi-Şeriat Fakültesi’ndeki talebelik yıllarından itibaren sarığıyla, sakalıyla, İslâm ahkâmını tahsil ve tetebbusundaki gayret ve çalışmasıyla yakından tanıdığım müellif, o zamandan beri şer’i ilimlerin talim ve tedrisi yolunda devam etmiş, sahasında ilim ve ihlasına delalet eden müteaddid telifata muvaffak olmuştur.”
 

Hac ve Umre isimli 408 sayfadan oluşan kitap ; Prof. Dr. Vehbe Zuhayli tarafından yazılmış ve RİSALE yayınevinin 30.06.2022 tarihinde yayımlanmıştır.

Bir önceki yazımız olan Ehli Sünnetin İmamı Ahmed Bin Hanbel Akidesi, Menheci ve Hayatı pdf - Yandex indir başlıklı makalemizde Ehli Sünnetin İmamı Ahmed Bin Hanbel Akidesi, Menheci ve Hayatı indir ve Menheci ve Hayatı oku hakkında bilgiler verilmektedir.

Hac ve Umre pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.