Güvenlik Çalışmaları Cilt III pdf – Yandex indir

tarafından
4
Güvenlik Çalışmaları Cilt III pdf – Yandex indir

Bu kitap güvenlik üzerine dört kitaplık serinin üçüncü cildini oluşturuyor. Kitapta, uluslararası güvenlik rejimleri ile güvenlikle ilgili uluslararası ve bölgesel örgütler ele alınıyor. Bu çerçevede kitap 15 makaleden oluşmaktadır. İlk beş makalede; güvenlik rejimleri, insancıl hukuk ve silahlı çatışma hukuku, kitle imha silahları ve ilgili rejimler, güvenlik sektörü (bürokrasi) değişimi ve reformu ile barışı destekleme harekâtı incelenmiştir. Kitabın sonraki makaleleri uluslararası ve bölgesel örgütlere ayrıldı. Bu kapsamda; Birleşmiş Milletler ve Güvenlik başlıklı makaleyi bölgesel güvenlik kavramı ve bu bağlamda gelişmelerin ele alındığı bölüm takip etmektedir. Müteakip makalelerde sırasıyla Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı (AGİT), Kuzey Atlantik İttifakı Örgütü (NATO), Avrupa Birliği, Şangay İş Birliği Örgütü, Afrika Birliği, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) teşkilat yapıları, tarihsel gelişim süreçleri, özgün dinamikleri ve güvenlik işlevleri ile ele alınmıştır. Kitapta Orta Doğu’nun güvenliğinde bölgesel örgütlerin rolü kapsayıcı bakış açısıyla incelenmiş, son makalede ise uluslararası hükûmet dışı kuruluşların güvenlik işlevlerine yer verilmiştir.
 

Güvenlik Çalışmaları Cilt III isimli 399 sayfadan oluşan kitap ; Oktay Bingöl tarafından yazılmış ve AREL ÜNİVERSİTESİ yayınevinin 05.09.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

Güvenlik Çalışmaları Cilt III pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.