Güncel ve Uygulamalı Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri pdf – Yandex indir

tarafından
6
Güncel ve Uygulamalı Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri pdf – Yandex indir

Karar verme, en basit düzeyden en kompleks düzeye kadar her seviyede karşılaşılabilen bir durumdur. Karar verme konusunda sistematik ve bilimsel yaklaşımlar olan “Çok Kriterli Karar Verme” yöntemleri bu kitabın temel konusunu oluşturmaktadır. Ele alınan konular mümkün olduğunca açık ve anlaşılır şekilde anlatılmaya çalışılmıştır. Kitapta yer alan yöntemlerin herkes tarafından anlaşılabilmesi için sağlık, enerji, ulaşım, üretim gibi farklı alanlardan örnek problemlere yer verilmiş ve bu problemler aşamalar hâlinde detaylı olarak çözümlenmiştir.
Bu kitapta; kriterlerin ağırlıklandırılması için BWM, CRITIC, Entropy, IDOCRIW, MEREC, MW, SD ve SWARA olmak üzere 8 adet ve alternatiflerin değerlendirilmesi ve sıralanması için ARAS, CoCoSo, CODAS, COPRAS, EDAS, MABAC, MAIRCA, MARCOS, MAUT, ROV, TODIM, TOPSIS, WASPAS, WPM ve WSM olmak üzere 15 adet, toplamda ise 23 adet Çok Kriterli Karar Verme yöntemine yer verilmiştir. Özellikle, uygulandıkları problemlere etkin çözümler sağlayan ve yaygın olarak kullanılan yöntemlere ve son dönemde sunulan, güncel yöntemlere yer verilmeye çalışılmıştır.

Bu kitabın, lisans ve lisansüstü seviyedeki öğrenciler, ilgili alanda çalışmakta olan veya çalışmayı planlayan araştırmacı ve akademisyenler, ayrıca karar verme süreçlerinde sistematik ve bilimsel bir yaklaşıma ihtiyaç duyan her alandaki karar vericiler için yol gösterici bir kaynak olacağı düşünülmektedir.
 

Güncel ve Uygulamalı Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri isimli 232 sayfadan oluşan kitap ; Doç. Dr. Mehmet Şahin tarafından yazılmış ve NOBEL BİLİMSEL yayınevinin 30.03.2022 tarihinde yayımlanmıştır.

Güncel ve Uygulamalı Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.