Güncel Gelişmeler ve Veriler Işığında Uluslararası Ticaret pdf – Yandex indir

tarafından
21
Güncel Gelişmeler ve Veriler Işığında Uluslararası Ticaret pdf – Yandex indir

Küresel mal ve hizmet ticareti ve doğrudan yabancı yatırımlar 1990’lardan itibaren artmış, 2000’lerde Çin’in Dünya Ticaret Örgütüne (DTÖ) katılmasıyla daha da ivmelenmiştir. Geçtiğimiz otuz yıl boyunca dünya mal ve hizmet ticaretinin büyüme oranı dünya toplam hasılasındaki (GSYİH) büyüme oranını aşmıştır.
Ancak Covid-19 salgını, Rusya Federasyonu-Ukrayna Savaşı ve ABD ile Çin arasındaki artan gerilim küreselleşme olgusunun doğal afetlere ve jeopolitik risklere ne kadar açık olduğunu ve bu riskler geçekleştiğinde ne tür olumsuzluklar yaşanacağını gözler önüne sermiştir.
Algılanan riskler arttıkça küresel değer zincirinin mesafe uzunluğu ve genişliği (tedarikçi sayısı/tabanı) değişebilir ve değer zincirleri bölge içi ve bölgeler arası yeniden yapılanarak yeni bir denge kurma eğilimine girebilir. Değer zincirlerinin gelecekte nasıl yapılanacağı hem hükümetlerin vergi politikaları, tarife ve teşviklerle ticaret ve sermaye akışını şekillendirme çabalarına hem de tüketici talebindeki büyüme, pazara yakınlık, girdi ve işgücü maliyetleri, teknolojik yenilikler, uzman işgücüne erişim vb. birçok pazar dinamiğine bağlı olacaktır.
 

Güncel Gelişmeler ve Veriler Işığında Uluslararası Ticaret isimli 107 sayfadan oluşan kitap ; Dr. Mustafa Ünüvar tarafından yazılmış ve KRİTER BASIM YAYIN DAĞITIM yayınevinin 28.02.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

Bir önceki yazımız olan Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Yönetimi İçin Kavramsal Model Önerisi: Türkiye Doğal Gaz Sektöre Uygulaması pdf - Yandex indir başlıklı makalemizde Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Yönetimi İçin Kavramsal Model Önerisi: Türkiye Doğal Gaz Sektöre Uygulaması indir, Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Yönetimi İçin Kavramsal Model Önerisi: Türkiye Doğal Gaz Sektöre Uygulaması oku ve Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Yönetimi İçin Kavramsal Model Önerisi: Türkiye Doğal Gaz Sektöre Uygulaması pdf indir hakkında bilgiler verilmektedir.

Güncel Gelişmeler ve Veriler Işığında Uluslararası Ticaret pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.