Grek Felsefesi Tarihi pdf – Yandex indir

tarafından
12
Grek Felsefesi Tarihi pdf – Yandex indir

Eduard Zeller (1814-1908), özgün teoloji yazılarının yanı sıra, Yeni Kantçılık ve Yeni Eleştiri bağlamındaki tezleriyle dikkat çekmiş, Hegel ve Kant çalışmalarıyla döneminin kültür hayatına damga vurmuş bir Alman filozoftur. Ancak asıl ününü, felsefe tarihi alanında yaptığı çalışmalarla elde etmiştir.
Grek Felsefesi Tarihi, yayımlandığında hararetle alkışlanan, dünya çapında itibar gören bir eser olmuş, üzerinden geçen onca yıla rağmen, tazeliğinden hiçbir şey yitirmemiştir. Hâlâ antik Yunan felsefesi üzerine yapılmış en muteber çalışmalar arasında gösterilmektedir.
Zeller, bu eserinde, Sokrates öncesinden Roma dönemine değin felsefesiyle öne çıkmış tüm düşünürleri, bu düşünürlerin eserlerini, belirli bir yaygınlığa ulaşmış akımları, ayrıntılı ve herkesin anlayabileceği bir dille ele almaktadır. Zeller’in deyişiyle, bu kitapta güdülen amaç, “ders verenlerin işine karışmaksızın” öğrencileri hayata yahut sınavlara hazırlamak ve onlara zaman kazandıran “önemli referanslar ve kaynaklar sunmak”tır. Felsefe tarihine meraklılar için…
 

Grek Felsefesi Tarihi isimli 416 sayfadan oluşan kitap ; Eduard Zeller tarafından yazılmış ve SAY YAYINLARI yayınevinin 08.04.2022 tarihinde yayımlanmıştır.

Grek Felsefesi Tarihi pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.