Görsel Hafızayla Tasavvufi İbadet Eğitimi pdf – Yandex indir

tarafından
5
Görsel Hafızayla Tasavvufi İbadet Eğitimi pdf – Yandex indir

İnsan zihni, bilgiyi resimlerle hatırlar ve onu kalıcı kılar. Bununla beraber insan hafızası; şemalar, kavram ve zihin haritaları vasıtasıyla görsel hafızayı kullanarak hafıza resimlerini oluştururken kavramları daha rahat algılayabilir ve her türlü bilgiyi daha kalıcı kılabilir. Bu noktada şemalara, kavram ve zihin haritalarına dayanan görsel hafızanın amacı, beynin kullanılmayan eşsiz potansiyelini harekete geçirmek ve onu geliştirmek için ona yardımcı olmaktır.

Görsel hafıza teknikleriyle insan, hard disk gibi bilgileri depolayan bilincini ve bilinçaltını soyut kavramlara yönlendirerek anlamlandırmayı başarabilir. Şemalara, kavram ve zihin haritalarına dayanan görsel hafıza vasıtasıyla insan, beynini aktif bir şekilde kullanabilir ve ibadetlerin manevi yönlerini çok çarpıcı bir şekilde anlamlandırabilir.

İnsanın ruhsal bütünlüğünü inşa etmeye çalışan tasavvuf, farklı metotlarla insanın değerler sistemini ve hayata bakışını zenginleştirir. Bu durum da beyne ve zekâya bir hedef kazandırır. Bu noktada tasavvufun kavramlar ve değerler sistemi, insanın beynini yeni metotlarla güçlendirirken onun nasıl düşüneceğini veya nasıl düşünmeyeceğini de belirler. Şemalara, zihin ve kavram haritalarına dayanan görsel hafıza teknikleri de ibadetlerin manevi ve tasavvufi yönlerini kişilere hem daha rahat hem de daha derin içselleştirme imkânı sunar.
 

Görsel Hafızayla Tasavvufi İbadet Eğitimi isimli 224 sayfadan oluşan kitap ; Esma Sayın tarafından yazılmış ve ÇELİK YAYINEVİ yayınevinin 01.02.2024 tarihinde yayımlanmıştır.

Görsel Hafızayla Tasavvufi İbadet Eğitimi pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.