Gönül ve Aşk (Rah-ı Aşk) pdf – Yandex indir

tarafından
4
Gönül ve Aşk (Rah-ı Aşk) pdf – Yandex indir

‘Gönül ve aşk alemi nur alemidir. Sizin geceniz benim gündüzümdür, gündüzünüz de gecemdir. Beni hasta zannedip iyi olayım diye üzerime fatiha okuyorlar. Halbuki, o fatiha, o fetih ve fütuhat suresi beni bu hale soktu. On deli arasında bir akıllının varlığı nasıl acınacak bir hal ise, on akıllı arasında bir delinin varlığı da öyledir. Bu alemde ekseriyet sizde, halbuki İsa’nın nefesi bizde. Ölüleri dirilten o nefes sözlerimizdedir. İsrafil’in nefhası bizdedir. Suru kalemimizdedir. Bir nefeste sizi öldürüp, ikinci bir üflemede sizi hakiki maşuka ulaştıracak ve onunla beraber ebedi kılacak. Nefha-i suru her an öttürmeye başladık. Kulaklarınızı tıkamayın, çınlasın. İniltilerimizi, feryatlarımızı duyun. Aşk ne imiş tadın. Darı tanesi yemeye alışan bülbül ruhunuza saman ikram etmiyoruz.’ (Hz.Mevlana)
 

Gönül ve Aşk (Rah-ı Aşk) isimli 301 sayfadan oluşan kitap ; M.Nusret Tura tarafından yazılmış ve İNSAN YAYINLARI yayınevinin 13.02.2024 tarihinde yayımlanmıştır.

Gönül ve Aşk (Rah-ı Aşk) pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.