Göç Olgusunun Felsefî Sosyolojisi / Baumancı Bir Perspektif pdf – Yandex indir

tarafından
2
Göç Olgusunun Felsefî Sosyolojisi / Baumancı Bir Perspektif pdf – Yandex indir

Elinizdeki kitap, göç olgusunu anlamak ve anlamlandırmak gayretine girmeden, o olguya dair ne olup bittiğini kavramanın belli ölçüde mümkün, fakat çok eksik olacağı varsayımından hareket eden bir yaklaşımı içermektedir. Kitap, bu yaklaşım çerçevesinde, Zygmunt Bauman’ın “Felsefî Sosyoloji” olarak nitelenen teorik bakışını esas almış ve Bauman’ın “akışkan modern yaşam” çerçeve kavramlaştırmasını izleyen yönde ilerlemiştir. Esasen bir doktora tezi çalışmasının genişletilmiş hâli olan bu kitap; gündelik hayatın popüler değerlendirmelerin dışında bir “göç sosyolojisi”nin nasıl yapılabileceğinin başarılı bir örneğidir.
Şüphesiz, bu başarı, kitabın müellifi Dr. İbrahim Oğulcan ERAYMAN’ın titiz, derine inen, meraklı ve tutkulu çalışmasının sonucudur. Dr. ERAYMAN’ın yaklaşımını standart göç çalışmalarından farklılaştıran yanı; “felsefî sosyoloji” kavrayışını esas alması, her ne kadar bu kavrayışı Bauman’dan mülhem olsa da, onun düşünceleriyle sınırlı kalmayıp; geniş bir literatüre vakıf olma gayretinden beslenen eleştirel bir tutumu özgürce sergilemesidir.
ALİ YAŞAR SARIBAY
 

Göç Olgusunun Felsefî Sosyolojisi / Baumancı Bir Perspektif isimli 256 sayfadan oluşan kitap ; İbrahim Oğulcan Erayman tarafından yazılmış ve DBY YAYINLARI yayınevinin 21.06.2022 tarihinde yayımlanmıştır.

Göç Olgusunun Felsefî Sosyolojisi / Baumancı Bir Perspektif pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.