Göç, Kültür, Kimlik pdf – Yandex indir

tarafından
5
Göç, Kültür, Kimlik pdf – Yandex indir

Hem gerçeklikte hem de mecazi anlamda göç, modernitenin temellerinin altını oyan ve onları sorgulamaya açan bir kavramdır. Küresel düzlemdeki insan göçleri modernitenin çekirdeği olan kent mekanını dönüşüme uğrattığı gibi, ulus-devlet sınırlarını ya da Birinci Dünya ve Üçüncü Dünya gibi ayrımları da muğlaklaştırmakta ve eski açıklama kalıplarını geçersizleştirmektedir. Kavramsal düzeyde ise bu sürece, farklı tarih ve hafızların iç içe geçip harmanlanması, tekil kimlik kurgularının parçalanması ve dilin melezleşmesi eşlik etmektedir. Bu gözlemlerden yola çıkan İain Chambers, modernitenin gözlüğünden bakmakta ısrar eden toplumsal ve kültürel kuramların bu hareketli dünyayı anlamakta yetersiz kaldığı tespitini yapıyor. Bizi melez diller, dünyalar ve tarihler arasında gezdiren yazar, mekan ve kimlik anlayışımızın nasıl değiştiğini ortaya koyuyor. Somut gözlemlerle kuramsal düşünümlerin yan yana yürüdüğü denemeler’den oluşan bu metin, aynı anda hem parçalı hem de bütünsel bir yapı arz ediyor. Kültürel çeşitliliğin farklı mecralarında gezinirken, öteki ile tanışmanın ve anlaşmanın yeni yollarını keşfediyoruz.
 

Göç, Kültür, Kimlik isimli 208 sayfadan oluşan kitap ; Iain Chambers tarafından yazılmış ve AYRINTI YAYINLARI yayınevinin 23.01.2024 tarihinde yayımlanmıştır.

Göç, Kültür, Kimlik pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.