Germen Tanrıları ve Kültleri pdf – Yandex indir

Germen Tanrıları ve Kültleri pdf – Yandex indir

Valhalla, Thor, Elfler ve Troller! Germenlerin Hristiyanlık öncesi inanç biçimleri, diğer bir deyişle Tacitus’un da eserinde (Germania) tanımladığı gibi “barbar kültleri”, gizemini hâlâ korumaktadır. Bu gizemin oluşumunda, bilhassa, pagan inancının şeytanlaştırıldığı (Hümanizm gibi) ya da yeniden yaşatılmaya çalışıldığı sonraki dönemlerin (Romantik dönem veya İskandinav Rönesansı gibi) payı vardır. Germenlerin esrarengiz pagan fikirlerini ve geleneklerini aydınlatmaya çalışan birçok eski eser, Orta Çağ mitografları ve onların tarihselleştirici yapıtlarından, Hristiyanlıktan etkilenmemiş modern gelenek ve popüler inançlardan ve bilhassa analoji yoluyla diğer Hint-Avrupa dinlerinden faydalanmıştır. Bu kitap Germenlerin dini dünyasına, kurban ritüellerine, kutsal alanlarına, tanrılar dünyasına; büyü ve ölüler ülkesi gibi daha mitolojik olaylarına kısa ve bilgilendirici bir genel bakış sağlamaktadır. Otantik kaynaklara ve arkeolojik verilere bilhassa bağlı kalan yazar, günümüzde yegâne ve hatta homojen bir Germen dininden söz etmenin mümkün olmadığını göstermektedir.
 

Germen Tanrıları ve Kültleri isimli 117 sayfadan oluşan kitap ; Rudolf Simek tarafından yazılmış ve RUNİK KİTAP yayınevinin 30.09.2021 tarihinde yayımlanmıştır.

Germen Tanrıları ve Kültleri pdf – Yandex indir - PDF indir