George Herbert Mead Düşüncesinde Sosyal Benlik pdf – Yandex indir

tarafından
4
George Herbert Mead Düşüncesinde Sosyal Benlik pdf – Yandex indir

Bu kitapta ahlak ve kişilik teorisi için kaçınılmaz bir gereklilik olan benlik kavramı, George Herbert Mead perspektif inden ele alınmaktadır. Düalist kuramların ruh-beden ayrımını nakzeden bütüncül, tekçi bir benlik kuramını savunan Mead, benliği zaman, eylem, bilinç, birey, toplum vb. kavramların kilit rol oynadığı bir bütünlük içerisinde temellendirir. Benlik, dış dünyadan, zamansallıktan ve eylemsellikten soyutlanarak açıklanabilecek bir hususu değil, insanın süreç içerisinde eylemsellik yoluyla kendi türünden ötekinin tutumunu ve perspektifini almak suretiyle öğrenebildiği dinamik, inşa edilebilen ve uyarlanabilen bir hususu ifade eder. Analitik ayrımlar olarak özne ve nesne benliklerin hem kendi içinde hem de doğa ile bütünleşik oluşunu ifade eden sosyal benlik, aynı zamanda ahlakiliğin de koşulu olarak kabul edilir.
 
Bu kitapta neler var?
• Düşünce tarihinde benlik sorunu ve benlik teorileri
• George Herbert Mead’in felsefesinde gerçeklik anlayışı
• George Herbert Mead’in zaman kuramı
• Sosyal benliğin temellendirilmesi
• Sosyal benliğin oluşumu ve gelişimi
• Benliğin bütünlüğü
• Benlik ve toplum ilişkisi
• Benlik ve ahlak ilişkisi
 

George Herbert Mead Düşüncesinde Sosyal Benlik isimli 280 sayfadan oluşan kitap ; Mustafa Kınağ tarafından yazılmış ve EPİSTEME YAYINLARI yayınevinin 21.11.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

George Herbert Mead Düşüncesinde Sosyal Benlik pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.