Genelci Sosyal Çalışma Kuram ve Uygulama pdf – Yandex indir

Genelci Sosyal Çalışma  Kuram ve Uygulama pdf – Yandex indir

Sosyal çalışma (diğer kullanımıyla sosyal hizmet) görece yeni bir meslek olarak gelişim sürecini; kendini inşa ve yeniden inşa sürecini sürdürmektedir.  Çoklu yöntemler döneminden 1960’larda başlayan “genelci ya da bütüncül” yönteme geçiş dönemi, mesleğin tarihinin en önemli dönemeçlerinden biridir. Genelci sosyal çalışmanın kuramla entegrasyonu ise bu dönüşümün en zorlu boyutudur. Bir uygulama mesleği olarak sosyal çalışma, uygulama ve kuram arasında sürekli mekik dokuyarak düşünümsel bir şekilde ilerlemektedir.  Pierre Bourdieu’ya atfedilen  “ampirik araştırmadan yoksun teori boştur, teoriden yoksun ampirik araştırma kördür” sözü bir uygulama mesleği olarak sosyal çalışma’nın sözünü ettiğimiz durumunu özetlemektedir adeta. Genelci sosyal çalışma pratiği ile meslek kuramlarla ilişkilenerek, kitapta da örnekleri verilen bir çok ‘uygulama kuramına’ dönüşmektedir. Yani eklektik bilgi temelli sosyal çalışma, kuramı bir uygulama bilgisine dönüştürürken, uygulamalardan da bilgiler üretmektedir. Böylece sosyal çalışmanın önünü açan ‘kuram’ bilgisiyle teçhiz edilmesini sağlamaktadır.  Kitapta bu sürecin somut hali tasvir edilmektedir.

Bu kitapta, genelci uygulamada yaygın olarak kullanılan ‘uygulama kuramlarının’ sosyal çalışma pratisyenlerine nasıl yol gösterdiği, aydınlattığını gösteren vaka örnekleri her bölümde verilerek açıklanmıştır. Bu boyutuyla kitabın kuram ve uygulama arasındaki bağlantıları keşfetmenize ve kullanabilmenize yardımcı olacağı ifade edilebilir.

Türkiye’de sayısı oldukça artan sosyal hizmet okullarında kuram derslerinin daha etkin verilmesi ve alanda çalışan sosyal çalışmacıların kuramla daha fazla örnekle ilişkilenmeleri için bu kitap önemli bir katkı olacaktır. Kuramla pratiğin ilişkilenmesi gibi zor bir uğraşı uygulama örnekleri ile somutlaştıran kitap, sosyal çalışma mesleğinin ülkemizdeki uygulamacıları ve öğrencileri için önemli bir boşluğu dolduracaktır.
 

Genelci Sosyal Çalışma
Kuram ve Uygulama isimli 430 sayfadan oluşan kitap ; Carol L. Langer tarafından yazılmış ve NİKA YAYINEVİ yayınevinin 28.10.2021 tarihinde yayımlanmıştır.

Bir önceki yazımız olan Kimlik, Öteki Ve Ötekileştirme Bağlamında Sinema Fatih Akın’ın Filmlerinde Göç ve Kimlik Olgusu pdf - Yandex indir başlıklı makalemizde Kimlik, Öteki Ve Ötekileştirme Bağlamında Sinema Fatih Akın’ın Filmlerinde Göç ve Kimlik Olgusu indir ve Öteki Ve Ötekileştirme Bağlamında Sinema Fatih Akın’ın Filmlerinde Göç ve Kimlik Olgusu oku hakkında bilgiler verilmektedir.

Genelci Sosyal Çalışma Kuram ve Uygulama pdf – Yandex indir - PDF indir