Genel Türk Tarihi Araştırmaları ve Günümüzdeki Durumu pdf – Yandex indir

tarafından
4
Genel Türk Tarihi Araştırmaları ve Günümüzdeki Durumu pdf – Yandex indir

1927 yılında İstanbul Darülfünûn’da Umumî Türk Tarihi Kürsüsü kuruldu; bu kürsüye merhum Ahmet Zeki Velidi Togan’ın atanması ve gayretleriyle ilgili bilim dalında çalışmalar başladı. 1946 yılında ise Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi’nde Genel Türk Tarihi Kürsüsü açıldı. İlk açılan üniversitelerin yanı sıra Türkiye’nin belli şehirlerinde yer alan Tarih bölümlerinde Genel Türk Tarihi Ana Bilim Dalı açılmaya ve ana bilim dalına ait dersler verilmeye, öğretim üyeleri yetiştirilmeye devam etti.
Genel Türk Tarihi Ana Bilim Dalı’nın çalışma alanı, Anadolu Türk Tarihi ve Osmanlı dönemi dışında; Türklüğün kadim dönemlerini, tarihî süreçlerini ve günümüzde Türk Dünyası halk ve topluluklarının millî tarih, dil ve kültürünü kapsamaktadır. Anadolu Türk tarihi ve Osmanlı tarihi konularında araştırma yapan tarihçiler ise yapmış oldukları çalışmalarıyla Genel Türk Tarihi araştırmalarını desteklemekte ve aydınlatmaktadır.

Genel Türk Tarihi Çalıştayları ve bu çalıştayların sonucunda ortaya çıkan eserlerde, Genel Türk Tarihi çalışmalarına ayrıntılı şekilde yer verildi. IV. Genel Türk Tarihi Çalıştayı sonucunda ise Orhan Doğan ve Hikmet Demirci’nin editörlüğünde hazırlanan ve 6 bölüm ile 27 makaleden oluşan Genel Türk Tarihi Araştırmaları ve Günümüzdeki Durumu adlı eser ortaya çıktı. Alanın uzmanları tarafından kaleme alınan makalelerde; ömrünü Genel Türk Tarihi’ne vakfeden tarihçilerin hayatlarına, alanın sınırlarına, yapılan yeni tespitlere, kaynakların kullanımına ve ortaya çıkan problemlere, birtakım tarihî meselelere ve günümüz Türkiye’sinde Genel Türk Tarihi’nin yerine değinilerek bu alanda çalışanlar için baş ucu kitabı mahiyetinde bir eser meydana getirildi.
 
 

Genel Türk Tarihi Araştırmaları ve Günümüzdeki Durumu isimli 400 sayfadan oluşan kitap ; tarafından yazılmış ve SELENGE YAYINLARI yayınevinin 13.11.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

Genel Türk Tarihi Araştırmaları ve Günümüzdeki Durumu pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.