Genel Ekonomi pdf – Yandex indir

tarafından
41
Genel Ekonomi pdf – Yandex indir

Hızlı teknolojik gelişmelerin yaşandığı günümüzde, ekonomi küresel bir yapıya kavuşmuştur. Gelinen bu noktada, ekonomi bilimi ve bilgisi insanların refah toplumu olma yolunda daha da önemli hale gelmiştir. 
Her alanda çeşitlenen ürünler, farklı kalite ve fiyatlar, rekabet koşulları içerisinde ihtiyaçlarını maksimum fayda sağlayarak karşılamak isteyen tüketim toplumları ortaya çıkmıştır. Bu ihtiyaçları minimum maliyet ve en verimli şekilde, maksimum kar sağlamayı hedefleyen üreticiler ve işletme kitleleri ekonominin dinamikleri olarak ulusal ve uluslararası piyasalarda yer almıştır.  
Toplumlarını refaha ulaştırmak isteyen devletlerin ana hedeflerinden biri ekonomik refahın sağlanmasıdır. Tarım-sanayi ve hizmet sektörlerinin ülke içinde ve dünya ülkeleri ile uyum içinde çalışması, toplumların refahı için önemlidir. Dünya ekonomileri tarafından kabul görmüş ekonomi kavramlarının bilinmesi, bu kavramların kendi aralarındaki ilişkilerin grafik ve şekillerle izahı ekonomi biliminin algısını kolaylaştırır. Bu kitapta bu dersi alan öğrencilere bilmeleri gereken tüm ekonomi materyalleri, sistematik bir şekilde olarak sunulmaktadır. 
 
Ekonomi Dersi; Genel Ekonomi, İktisada Giriş, Mikro İktisat, Makro İktisat ders adlarıyla birçok üniversitenin İİBF, İletişim, Hukuk, Eğitim Fakülteleri ile Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarının ders programlarında sürekli olarak yer almaktadır. Bu kitap bu programların ders müfredatlarına uygun, tüm konuları içerecek şekilde düzenlenmiş olup güncel bilgileri içerecek şekilde açık bir dille yazılmıştır.  Ek olarak ekonomi sözlüğü de eklenmiştir.
 

Genel Ekonomi isimli 316 sayfadan oluşan kitap ; Erdoğan Ekşioğlu tarafından yazılmış ve ORİON KİTABEVİ yayınevinin 14.09.2022 tarihinde yayımlanmıştır.

Bir önceki yazımız olan Yapay Ekonomi Ekonomik Gerçeklik ve Performatif Değişim pdf - Yandex indir başlıklı makalemizde Yapay Ekonomi Ekonomik Gerçeklik ve Performatif Değişim indir, Yapay Ekonomi Ekonomik Gerçeklik ve Performatif Değişim oku ve Yapay Ekonomi Ekonomik Gerçeklik ve Performatif Değişim pdf indir hakkında bilgiler verilmektedir.

Genel Ekonomi pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.